Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken om konkurser. I konkursstatistiken redovisas månadsvis hur många företag som har gått i konkurs och hur många anställda som har berörts av konkurser. Statistiken täcker endast företagskonkurser, det vill säga konkurs av ett bolag i någon form, inklusive enskilda näringsidkare.

Konkurser i november 2023

I november 2023 gick 987 företag i konkurs, en ökning med 13 procent jämfört med november 2022. Konkurserna har tenderat att öka det senaste året och har varit särskilt höga sedan maj 2023, då antalet konkurser per månad varit högre än respektive månad tidigare under 00- och 10-talet. Konkurserna i november berörde 2 620 anställda, en ökning från 1 596 berörda anställda jämfört med november 2022.

Under perioden januari till november 2023 har totalt 7 948 företag med 18 746 anställda gått i konkurs. Under motsvarande period 2022 gick totalt 6 123 företag med 14 862 anställda i konkurs.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs de senast tre åren.

Diagram över antal företag och anställda som berörts av konkurs de senast tre åren

Figur 2: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år.

Diagram som visar procentuell förändring i antal företag och anställda som berörts av konkurs mellan november 2022 och november 2023

Företagskonkurser efter bransch

I november ökade antalet konkurser mest inom finans-, fastighets- och företagstjänster (SNI 64–82) och byggindustri (SNI 41–43) och. I dessa branscher gick 222 respektive 202 företag i konkurs vilket var 49 respektive 49 fler än i november 2022. Större ökningar skedde även inom information och kommunikation (SNI 64–82) och tillverkningsindustri (SNI 05–39). De största minskningarna av antalet konkurser skedde inom restaurang-, catering och barverksamhet (SNI 56), där 76 företag gick i konkurs jämfört med 96 året innan och handel med samt reparation av motorfordon (SNI 45), där 34 företag gick i konkurs jämfört med 48 i november året innan.

I absoluta tal gick flest företag i konkurs inom finans-, fastighets- och företagstjänster (222) följt av byggindustrin (202). Sett till samtliga befintliga företag var dessa de 3:e respektive 4:e största branscherna 2022 (de två största var utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga personliga tjänster och tillverkningsindustri).

Figur 3: Antal företagskonkurser efter bransch.

Diagram över antal företagskonkurser sett utifrån bransch, november 2022 jämfört med november 2023

Företagskonkurser efter län

I november 2023 ökade antalet konkurser jämfört med november 2022 i 15 av Sveriges 21 län. Bland storstadslänen ökade konkurserna i Stockholms län och Skåne län medan de minskade i Västra Götalands län. I Stockholms län gick 332 företag i konkurs i november 2023, jämfört med 284 i november 2022, och i Skåne län gick 131 företag i konkurs, jämfört med 121 året innan. I Västra Götalands län gick 115 företag i konkurs, en minskning från 134 konkurser i november 2022. Bland övriga län ökade konkurserna mest i Jämtlands län och minskade mest i Jönköpings län.

Antalet anställda som berördes av konkurs i november 2023 ökade i samtliga storstadslän. I Stockholms län berördes 1 039 anställda av konkurs, jämfört med 519 i november 2022, i Skåne län berördes 291 anställda av konkurs, jämfört med 174 i november 2022 och i Västra Götalands län berördes 338 anställda av konkurs, jämfört med 269 året innan.

Figur 4: Antal företagskonkurser efter län.

Diagram över antal företagskonkurser per län, november 2022 jämfört med november 2023.

[1] Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns i en länk i anslutning till denna redovisning. Uppgifter om konkurser finns vidare i Statistiska centralbyråns databas. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/ Länk till annan webbplats.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev