Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken om konkurser. I konkursstatistiken redovisas månadsvis hur många företag som har gått i konkurs och hur många anställda som har berörts av konkurser. Statistiken täcker endast företagskonkurser, det vill säga konkurs av ett bolag i någon form, inklusive enskilda näringsidkare.

Konkurser i december 2023

I december gick 920 företag i konkurs, en ökning med 26 procent jämfört med december 2022. Konkurserna har tenderat att öka sedan hösten 2022 och har varit särskilt höga sedan maj 2023, då antalet konkurser per månad varit högre än respektive månad tidigare under 00- och 10-talet. Konkurserna i december berörde 1 966 anställda, en ökning från 1 297 berörda anställda i december 2022.

Under året 2023 har totalt 8 868 företag gått i konkurs, vilket är 29 procent fler än 2022 och det högsta antalet konkurser på ett år sedan 1998. Konkurserna berörde 20 712 anställda, vilket är en ökning med 28 procent jämfört med 2022.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs de senast tre åren.

Antalet konkurser 2023

Figur 2: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år.

Antalet företagskonkurser

Företagskonkurser efter bransch

I december ökade antalet konkurser inom samtliga branscher utom jordbruk-, skogsbruk och fiske (SNI 01–03) och utbildning, hälso- och sjukvård och övriga personliga tjänster (SNI 85–99). Ökningen var som störst inom byggindustri (SNI 41–43) där 194 företag gick i konkurs, 78 fler än i december 2022, följt av finans-, fastighets- och företagstjänster (SNI 64–82) där 178 företag gick i konkurs, 38 fler än i december 2022. Större relativa ökningar skedde inom parti- och provisionshandel utom med motorfordon (SNI 47) och information och kommunikation (SNI 58–63).

I absoluta tal gick flest företag i konkurs inom finans-, fastighets- och företagstjänster och byggindustrin. Sett till samtliga befintliga företag var dessa de 3:e respektive 4:e största branscherna 2022 (de två största var utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga personliga tjänster och tillverkningsindustri).

Under helåret 2023 ökade konkurserna inom samtliga branscher. Den relativa ökningen var störst inom hotell- och logiverksamhet (SNI 55), 77 procent, utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga personliga tjänster (SNI 85–99), 39 procent, och byggindustri, 37 procent.

Figur 3: Antal företagskonkurser efter bransch.

Tabellen visar företagskonkurser efter bransch

Företagskonkurser efter län

I december ökade antalet konkurser i 18 av Sveriges 21 län. Bland storstadslänen ökade konkurser i Stockholms län och Skåne län medan de minskade i Västra Götalands län. I Stockholms län gick 333 företag i konkurs, 74 fler än i december 2022, och i Skåne län gick 121 företag i konkurs, 18 fler än i december året innan. I Västra Götalands län gick 114 företag i konkurs, en minskning med 9 företag jämfört med december 2022. Bland övriga län ökade konkurserna mest i Östergötlands län. Konkurserna minskade i Västernorrlands och Kronobergs län.

Under helåret 2023 ökade konkurserna inom samtliga län utom Västernorrlands län, där de minskade med 7 procent jämfört med 2022. Den relativa ökningen var särskilt stor i Södermanlands län, där konkurserna ökade med 55 procent, och Gävleborgs län, där konkurserna ökade med 53 procent. Under året ökade konkurserna med 31 procent i Stockholms län, 26 procent i Västra Götalands län och 27 procent i Skåne län.

Figur 4: Antal företagskonkurser efter län.

Tabellen visar företagskonkurser per län

[1] Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns i en länk i anslutning till denna redovisning. Uppgifter om konkurser finns vidare i Statistiska centralbyråns databas. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/ Länk till annan webbplats.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev