Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken om konkurser. I konkursstatistiken redovisas månadsvis hur många företag som har gått i konkurs och hur många anställda som har berörts av konkurser. Statistiken täcker endast företagskonkurser, det vill säga konkurs av ett bolag i någon form, inklusive enskilda näringsidkare.

Konkurser i februari 2024

I februari ökade konkurserna med 65 procent till det högsta antalet konkurser (1 001) i februari månad sedan 1996. Därmed fortsätter den utveckling med fler konkurser än tidigare under 00- och 10-talet som började i maj 2023. Konkurserna i februari berörde 2 178 anställda, en ökning från 1 294 berörda anställda i februari 2023.

Hittills i år har 2 111 företag med 5 563 anställda gått i konkurs, vilket är en ökning med 61 procent av antalet konkurser och en ökning med 84 procent av antalet berörda anställda jämfört med motsvarande period 2023.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs de senast tre åren.

Antal konkurser och berörda anställda de senaste tre åren

Figur 2: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år.

Antalet företagskonkurser och berörda anställda, jämfört med motsvarande månad föregående år

Företagskonkurser efter bransch

Konkurserna ökade inom samtliga branscher utom jordbruk-, skogsbruk och fiske (SNI 01–03) och hotell- och logiverksamhet (SNI 55). Ökningen var störst inom byggindustri (SNI 41––43) och finans-, fastighets- och företagstjänster (SNI 64–82). Större relativa ökningar skedde även inom information och kommunikation (SNI 58–63) och restaurang-, catering och barverksamhet (SNI 56).

I absoluta tal gick flest företag i konkurs inom finans-, fastighets- och företagstjänster och byggindustrin, med 226 respektive 208 företag i konkurs. Sett till samtliga befintliga företag var finans-, fastighets- och företagstjänster den största branschen 2023 medan byggindustrin var den 4:e största.

Konkurserna ökade inom de flesta branscher även i januari och hittills i år har konkurserna ökat inom samtliga branscher utom jordbruk-, skogsbruk och fiske (SNI 01–03). Störst relativ ökning har det varit inom restaurang-, catering och barverksamhet (SNI 56).

Figur 3: Antal företagskonkurser efter bransch.

Tabellen visar företagskonkurser efter bransch, jämfört med samma månad 2023

Företagskonkurser efter län

I februari ökade antalet konkurser i samtliga län utom Uppsala och Västernorrlands län. I storstadslänen Stockholms, Västra Götalands och Skåne län gick 352, 123 respektive 132 företag i konkurs. Det är 162, 34 respektive 45 fler än i februari 2023. Bland övriga län skedde större ökningar i Jönköpings, Kronobergs och Södermanlands län.

Hittills i år (januari till februari) har konkurserna ökat i samtliga län utom Västernorrlands län, jämfört med motsvarande period 2023. Bland storstadslänen har konkurserna ökat mest i Stockholms län.

Figur 4: Antal företagskonkurser efter län.

Tabellen visar företagskonkurser per län, jämfört med 2023

[1] Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns i en länk i anslutning till denna redovisning. Uppgifter om konkurser finns vidare i Statistiska centralbyråns databas. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/ Länk till annan webbplats.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev