Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken om konkurser. I konkursstatistiken redovisas månadsvis hur många företag som har gått i konkurs och hur många anställda som har berörts av konkurser. Statistiken täcker endast företagskonkurser, det vill säga konkurs av ett bolag i någon form, inklusive enskilda näringsidkare.

Konkurser i mars 2024

I mars ökade antalet konkurser med 39 procent jämfört med mars 2023. 874 företag gick i konkurs, vilket är det högsta antalet i mars månad sedan slutet av 90-talet. Därmed fortsätter den utveckling med fler konkurser än tidigare under 00- och 10-talet som började i maj 2023.

Konkurserna i mars berörde 2 278 anställda, en ökning med 32 procent jämfört med mars 2023. Till skillnad från antalet företag i konkurs var antalet berörda anställda inte högt ur ett historiskt perspektiv, vilket delvis förklaras av att majoriteten av företagen i konkurs inte har några anställda vid konkurstillfället.

Hittills i år har 2 985 företag med 7 841 anställda gått i konkurs, vilket är en ökning med 53 procent av antalet företagskonkurser och en ökning med 65 procent av antalet berörda anställda jämfört med motsvarande period 2023.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs de senast tre åren.

Antal konkurser och berörda anställda de senaste tre åren

Figur 2: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år.

Antalet företagskonkurser och berörda anställda, jämfört med motsvarande månad föregående år

Företagskonkurser efter bransch

Konkurserna ökade inom de flesta branscher och mest inom finans-, fastighets- och företagstjänster (SNI 64–82). Konkurserna ökade även betydligt inom transport och magasinering (SNI 49—53). Antalet konkurser minskade däremot något i branscherna tillverkningsindustri (SNI 05—39), parti- och provisionshandel utom med motorfordon (SNI 46) och detaljhandel utom med motorfordon (SNI 47).

I absoluta tal gick flest företag i konkurs inom finans-, fastighets- och företagstjänster och byggindustri (SNI 41—43), med 178 respektive 162 företag i konkurs. Sett till samtliga befintliga företag var finans-, fastighets- och företagstjänster den största branschen 2023 medan byggindustrin var den 4:e största.

Antalet konkurser ökade i de flesta branscher även i januari och februari och hittills i år har konkurser ökat inom samtliga branscher. Störst relativ ökning har det varit inom information och kommunikation (SNI 58—63). Under samma period har antalet anställda berörda av konkurs ökat inom alla branscher utom hotell- och logiverksamhet (SNI 55).

Figur 3: Antal företagskonkurser efter bransch.

Tabellen visar företagskonkurser efter bransch, jämfört med samma månad 2023

Företagskonkurser efter län

I mars ökade antalet konkurser i 16 av Sveriges 21 län. I storstadslänen Stockholms, Västra Götalands och Skåne län gick 305, 125 respektive 107 företag i konkurs. Det är 105, 21 respektive 28 fler än i mars 2023. Bland övriga län skedde större ökningar i Hallands och Västernorrlands län. Antalet konkurser minskade något i Värmlands, Örebro, Västmanlands och Västerbottens län och var oförändrat i Kronobergs län.

Under perioden januari till mars i år har konkurserna ökat i samtliga län, jämfört med motsvarande period 2023. Bland storstadslänen har antalet konkurser ökat mest i Stockholms län. Under samma period ökade antalet anställda berörda av konkurs i alla tre storstadslän och mest i Stockholms län.

Figur 4: Antal företagskonkurser efter län.

Tabellen visar företagskonkurser per län, jämfört med 2023

[1] Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns i en länk i anslutning till denna redovisning. Uppgifter om konkurser finns vidare i Statistiska centralbyråns databas. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/ Länk till annan webbplats.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev