2012-10-10

Nystartade företag andra kvartalet 2012

Under andra kvartalet 2012 startades 16 342 nya företag jämfört med 17
842 företag andra kvartalet 2011, en minskning med 9 procent.