2013-04-05

Nystartade företag fjärde kvartalet 2012

Under fjärde kvartalet 2012 startades 16 102 nya företag jämfört med 17
508 företag fjärde kvartalet 2011, en minskning med 8 procent.

Cirka 10 procent av de nya företagen startades inom Bygg och anläggning respektive Juri­disk och ekonomisk konsultverksamhet, medan 15 procent av företagen startades inom branschgruppen Handel, service och motorfordon. I jämförelse med fjärde kvartalet 2011minskade antalet nystartade företag med 9 procent inom Handel, service och motor­fordon, med 14 procent inom Bygg och anläggning och med 11 procent inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet.

Antalet nystartade företag minskade med 21 procent i Kalmar län och med 18 procent i Kronobergs län och Västmanlands län respektive. I Stockholms län minskade antalet ny­startade företag med 4 procent, i Västra Götalands län med 9 procent och i Skåne län med 13 procent.

Fördelat efter juridisk form minskade antalet nya företag med 8 procent bland enskilda näringsidkare och med 7 procent bland Handels- och kommanditbolag respektive Aktie­bolag.

Antalet enskilda firmor startade av kvinnor minskade med 9 procent medan antalet en­skilda firmor startade av män minskade med 8 procent.

Nystartade företag fjärde kvartalet 2012PDF

TabellerExcel

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.