2013-10-04

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Under andra kvartalet 2013 startades 16 597 nya företag jämfört med 16
342 företag andra kvartalet 2012, en ökning med 2 procent.

Cirka 10 procent av de nya företagen startades inom Bygg- och anläggningsverksamhet respektive Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, medan 15 procent av företagen startades inom branschgruppen Handel, service och motorfordon. I jämförelse med andra kvartalet 2012 ökade antalet nystartade företag med 4 procent inom Handel, service och motorfordon, med 7 procent inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, medan an­talet nystartade företag minskade med 5 procent i Bygg och anläggning.

Fördelat efter juridisk form var 34 procent av de nya företagen aktiebolag, 59 procent en­skilda näringsidkare och 7 procent handels- eller kommanditbolag. I jämförelse med andra kvartalet 2012 ökade antalet aktiebolag med 4 procent, antalet handels- eller kommandit­bolag med 8 procent, medan antalet nya enskilda näringsidkare var praktiskt taget oföränd­rat.

I Stockholms län startades 5 100 nya företag vilket innebar att 31 procent av de nya före­tagen startades i Stockholms län. I Västra Götalands län startades knappt 2 700 nya företag vilket utgjorde 16 procent av samtliga nya företag och i Skåne län startades 2 400 företag eller 14 procent av samtliga. Antalet nya företag ökade med knappt 9 procent i Stockholms län, med 2 procent i Västra Götalands län och var praktiskt taget oförändrat i Skåne län.

Bland enskilda näringsidkare uppgick antalet företag startade av kvinnor till 3 850 stycken eller 39 procent av samtliga. Antalet minskade med 3 procent jämfört med andra kvartalet 2012 medan antalet enskilda firmor startade av män ökade med 2 procent. Uppgifter gällande företagsledarens kön saknas för aktiebolag samt handels- och kommanditbolag.

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Pdf, 281.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Tabeller Excel, 47.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal, se länk i menyn till vänster på sidan.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev