2016-07-07

Nystartade företag första kvartalet 2016

Under det första kvartalet 2016 uppgick antalet nystartade företag till 20 001 jämfört med 18 618 företag första kvartalet 2015, en ökning med 7 procent.

Följande uppgifter avser skattningar av antalet nystartade företag. Uppgifterna gäller således inte nyregistrerade företag vilka redovisas av Bolagsverket. Nystartade företag definieras, enligt Eurostat, som nyaktiverade företag frånräknat olika former av ombildningar, exempelvis ombildningar av enskild firma till aktiebolag. Olika typer av ombildningar kan ingå bland nyregistrerade företag. Bland nystartade företag ingår vidare enskilda näringsidkare med icke namnskyddad firmabeteckning. Metoden för att ta fram skattningarna av nystartade företag bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån (SCB).

Fördelat efter branschgrupper startades 14 procent av de nya företagen inom Handel och service av motorfordon, 10 procent inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet och 10 procent inom Bygg- och anläggningsverksamhet.

I jämförelse med första kvartalet 2015 var antalet nystartade företag oförändrat inom Handel och service av motorfordon medan antalet företag ökade med 8 procent i Juridisk och ekonomisk konsult­verksamhet och med 6 procent i Bygg- och anläggnings­verksamhet.

Fördelat efter juridisk form var 44 procent av de nya företagen aktiebolag och 52 procent enskilda näringsidkare. Jämfört med första kvartalet 2015 ökade antalet aktiebolag med 19 procent och antalet enskilda näringsidkare med 1 procent medan antalet nystartade handels- eller kommanditbolag minskade med 9 procent.

I Stockholms län startade 6 507 företag vilket innebar att 33 procent av de nya företagen startades i Stockholms län. I Västra Götalands län startade 3 109 företag vilket utgjorde 16 procent av samtliga nya företag och i Skåne län startade 2 595 företag eller 14 procent av samtliga företag. Antalet nya företag ökade med 12 procent i Stockholms län och med 2 procent i Västra Götalands län. I Skåne län ökade antalet nya företag med 3 procent.

Bland enskilda näringsidkare uppgick antalet företag startade av kvinnor till 4 350 eller 42 procent av samtliga enskilda näringsidkare. Antalet enskilda firmor startade av kvinnor ökade med 3 procent jämfört med första kvartalet 2015 medan antalet enskilda firmor startade av män minskade med 1 procent. Uppgifter gällande företagsledarens kön saknas för aktiebolag och för handels- eller kommanditbolag i kvartalsstatistiken.

Tabeller

Här hittar du aktuella tabeller Excel, 35.1 kB. över nystartade företag. Statistiken redovisas efter branschgrupp, juridisk form, kön och län.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev