2017-10-10

Nystartade företag andra kvartalet 2017

Under det andra kvartalet 2017 uppgick antalet nystartade företag till 16 349 jämfört med 16 957 företag andra kvartalet 2016, en minskning med 4 procent. Sett över årets sex första månader minskade antalet nystartade företag med 6 procent.

Följande uppgifter avser skattningar av antal nystartade företag. Uppgifterna gäller således inte registreringar av nya företag vilka redovisas av Bolagsverket. Nystartade företag definieras, enligt OECD/Eurostat, som nyaktiverade företag frånräknat olika former av ombildningar, exempelvis ombildningar av enskild firma till aktiebolag. Sådana ombildningar kan ingå bland uppgifter om nyregistrerade företag från Bolagsverket.

Bland nystartade företag ingår vidare enskilda näringsidkare med icke namnskyddad firmabeteckning. Dessa saknas i uppgifterna gällande nyregistrerade företag från Bolagsverket. Uppgifter gällande enskilda firmor från Bolagsverket omfattar enbart de enskilda näringsidkare vilka har ansökt och beviljats firmabeteckning. Skillnaden mellan antalet enskilda näringsidkare och antalet enskilda firmor är betydande.

Metoden för att ta fram skattningarna av nystartade företag följer en rekommendation från Eurostat och bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån. De redovisade data utgör således inte absoluta totalräkningar.

Under det andra kvartalet 2017 uppgick antalet nystartade företag till 16 349 jämfört med 16 957 företag andra kvartalet 2016, en minskning med 4 procent.

Sett över årets sex första månader minskade antalet nystartade företag med 6 procent.

Fördelat efter branschgrupper startades 13 procent av de nya företagen under andra kvartalet 2017 inom Handel och service av motorfordon, 11 procent i Bygg- och anläggningsverksamhet och 10 procent i Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet.

Jämfört med andra kvartalet 2016 minskade antalet nystartade företag med 6 procent inom Handel och service av motorfordon, medan antalet företag var oförändrat i Bygg- och anläggnings­verksamhet och minskade med 2 procent i Juridisk och ekonomisk konsult­verksamhet.

Under det första halvåret minskade nyföretagandet med 8 procent inom Handeln och med 1 procent inom Bygg- och anläggning respektive Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. Antalet nystartade företag inom Vård och omsorg uppgick till 1 363 under första halvåret jämfört med 1 865 företag året innan vilket innebar en minskning med 27 procent.

Fördelat efter juridisk form var 43 procent av de nya företagen under andra kvartalet aktiebolag och 53 procent enskilda näringsidkare. Jämfört med andra kvartalet 2016 minskade antalet aktiebolag med 4 procent och antalet enskilda näringsidkare med 1 procent.

I Stockholms län startade 5 127 företag under andra kvartalet vilket innebar att 31 procent av de nya företagen startades i Stockholms län. I Västra Götalands län startade 2 650 företag vilket utgjorde 16 procent av samtliga nya företag och i Skåne län startade 2 204 företag eller 13 procent av samtliga företag. Antalet nya företag minskade med 4 procent i Stockholms län och med 2 procent i Västra Götalands län och Skåne län.

Sett över första halvåret minskade nyföretagandet med 8 procent i Stockholms län och med 3 procent i Västra Götalands län och Skåne län.

Tabeller

Här hittar du aktuella tabellerExcel över nystartade företag. Statistiken redovisas efter branschgrupp, juridisk form, kön och län.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal.

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.