2018-07-12

Nystartade företag första kvartalet 2018

Under första kvartalet 2018 startades 17 961 företag jämfört med 18 574 företag första kvartalet 2017 – en minskning med 3 procent. Föregående år minskade nyföretagandet med 7 procent första kvartalet 2017 jämfört med första kvartalet 2016.

Flest nya företag startade inom branschgrupperna Handel och service av motorfordon (13 procent), Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet (11 procent) samt Bygg- och anläggningsverksamhet (10 procent).

Nyföretagandet minskade med 10 procent inom Bygg- och anläggningsverksamhet. Minskningen var jämnt fördelad mellan storstadslänen, 12 procent i Stockholms län samt 11 respektive 14 procent i Västra Götalands län och Skåne län.

Antalet nya företag minskade med 7 procent inom Handel och service av motorfordon och med 2 procent inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. I Västra Götalands län minskade nyföretagandet inom Handel och service av motorfordon med 11 procent.

Inom Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet minskade nyföretagandet med 7 procent, med minskningar på 7 respektive 10 procent i Västra Götalands- och Skåne län medan nyföretagandet ökade med 10 procent i branschgruppen i Stockholms län. Branschgruppen svarade för en andel på 7 procent av det totala nyföretagandet.

Nyföretagandet ökade med 9 procent inom Programmering och informationstjänster. Antalet nya företag ökade med 20 och 22 procent i Stockholms- och Västra Götalands län, medan nyföretagandet i branschgruppen minskade med 2 procent i Skåne län.

Antalet nystartade aktiebolag var oförändrat jämfört med första kvartalet 2017 medan antalet enskilda näringsidkare minskade med 5 procent. Antalet nya bolag ökade med 22 procent i Programmering och informationstjänster och föll med 10 procent i Hotell och restaurang och med 8 procent i Bygg- och anläggningsverksamhet.

Nyföretagandet totalt ökade under första kvartalet 2018 med 1 procent i Stockholms län och Skåne län medan antalet nya företag minskade med 4 procent i Västra Götalands län. I Norrlandslänen samlat minskade nyföretagandet med 11 procent och i mellersta Sverige utom Stockholms län med 10 procent.

Tabeller

Här hittar du aktuella tabeller Excel, 67.5 kB. över nystartade företag. Statistiken redovisas efter branschgrupp, juridisk form och län.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal.

Uppgifterna avser skattningar av antal nystartade företag. Uppgifterna gäller således inte registreringar av nya företag vilka redovisas av Bolagsverket. Nystartade företag definieras, enligt OECD/Eurostat, som nyaktiverade företag frånräknat olika former av ombildningar, exempelvis ombildningar av enskild firma till aktiebolag. Sådana ombildningar kan ingå bland uppgifter om nyregistrerade företag från Bolagsverket.

Bland nystartade företag ingår samtliga enskilda näringsidkare, även de som saknar namnskyddad firmabeteckning.

Metoden för att ta fram skattningarna av nystartade företag följer en rekommendation från Eurostat och bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån. De redovisade data baseras således inte på rena registerutdrag.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev