Publicerad 15 juli 2019

Nystartade företag första kvartalet 2019

Under första kvartalet 2019 startade 18 570 företag jämfört med 17 961 företag första kvartalet 2018, en ökning med 3 procent.

 Antal nystartade företag, kvartal

Figur 1 Antal nystartade företag, kvartal

 Procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Antal nystartade företag, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Störst ökning inom Förlag, radio, TV, film och telekommunikation

Flest nya företag under kvartalet startade inom branschgrupperna Handel och service av motorfordon (13 procent), Bygg och anläggning (10 procent) samt Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet (10 procent).

Antalet nystartade företag ökade med 7 procent i Handel och service av motorfordon och med 2 procent inom Bygg och anläggning. I Juridisk och ekonomisk konsult­verksamhet ökade nyföretagandet med 1 procent.

De största förändringarna inträffade inom Förlag, radio, TV, film och telekommunikation med en ökning på 19 procent samt inom Andra serviceföretag och personliga tjänster med en ökning på 17 procent.

I förhållande till antal befintliga företag startade flest företag inom Uthyrning, personal­förmedling, turism, bevakning samt andra kontorstjänster med 3,1 företag per 100 företag.

Nyföretagandet ökade i Jämtlands län

Under första kvartalet 2019 minskade antalet nystartade företag med 3 procent i Stockholms län. I Västra Götalands län ökade nyföretagandet med 9 procent och i Skåne län med 4 procent.

Nyföretagandet ökade med 38 procent i Jämtlands län samt med 22 procent i Gotlands län. I Jämtlands län ökade antalet nya företag med 43 procent inom Bygg och anläggning och med 30 procent i Handel och service av motorfordon. Jämfört med antal befintliga företag startade flest nya företag i Stockholms län (2,3 företag per 100 företag) och i för­hållande till befolkningen startade flest företag i Gotlands län (4,0 företag per 1000 invånare).

Enskilda näringsidkare ökade med 8 procent

Drygt hälften av de nya företagen var enskilda näringsidkare. Antalet nystartade aktiebolag minskade med 1 procent medan antalet enskilda näringsidkare ökade med 8 procent. Antalet nya aktiebolag minskade med 9 procent inom Finans-, försäkrings- och fastighets­verksamhet och med 5 procent inom Juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet. Bland enskilda näringsidkare ökade antalet nya företag med 17 procent inom Kultur, nöje och fritid samt med 15 procent inom Andra serviceföretag och personliga tjänster.

Nystartade företag efter juridisk form. Utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Antal nystartade företag efter juridisk form samt utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antal nya företag inklusive enskilda närings­­idkare som inte har namnskyddat firmanamn. Den ska inte omfatta ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller således inte nyregistrerade företag, statistik som publiceras av Bolagsverket. Metoden för att ta fram skattningarna av antalet nystartade företag följer en rekommendation från Eurostat och bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån. De redovisade data baseras således inte på rena registerutdrag.

För ytterligare dokumentation av statistiken hänvisas till kvalitetsdeklaration tillgänglig på Tillväxtanalys hemsida under Statistik – Nystartade företag.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev