Publicerad 14 juli 2021

Nystartade företag första kvartalet 2021

Under första kvartalet 2021 startade 22 386 nya företag jämfört med 20 678 företag första kvartalet 2020, en ökning med 8 procent. Första kvartalet 2020 ökade antalet nya företag med 11 procent jämfört med första kvartalet 2019.

 Antal nystartade företag, kvartal

Figuren visar antal nya företag per kvartal under perioden första kvartalet 2016 till första kvartalet 2021. Figuren visar säsongvariationer med det högsta antalet nya företag under det första kvartalet vart år och det lägsta antalet det andra kvartalet. De högsta antalen nystartade företag per kvartal under perioden förekom under första kvartalet 2020 med knappt 21 000 företag och i kvartal 1 2021 med 22 386 företag. Det lägsta antalet nya företag var under andra kvartalet 2019 med cirka 15 500 företag.

Antal nystartade företag, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Figuren visar antal nystartade företag, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år under perioden första kvartalet 2016 till första kvartalet 2021. Under 2020 ökade nyföretagandet jämfört med 2019, under det fjärde kvartalet med 14 procent, under tredje kvartalet med 11 procent, under andra kvartalet med 4 procent och under första kvartalet med 11 procent. Under åren 2017 och 2018 minskade nyföretagandet svagt under vart och ett av kvartalen jämfört med föregående år. Under 2019 var förändringarna obetydliga.

Nystartade företag efter bransch

Under första kvartalet 2021 ökade antalet nya företag med 8 procent inom bygg och anläggning jämfört med första kvartalet 2020. Om inget annat sägs avser alla jämförelser kvartal ett 2020.

I detaljhandeln ökade antalet nystartade företag med 45 procent. Inom detaljhandel ingår internethandel. Ökningen i internethandeln uppgick till 82 procent och inom övrig detaljhandel utom internethandel till 10 procent. Inom internethandeln var ökningen störst i handel med brett sortiment.

Nystartade företag efter län

I Stockholms län ökade antalet nystartade företag med 7 procent under första kvartalet 2021 och i Västra Götalands län och i Skåne län med 16 procent.

Antalet nya företag i Stockholms län ökade med 3 procent inom bygg och anläggning. I Västra Götalands län och i Skåne län ökade antalet nya företag med 16 respektive 29 procent i bygg och anläggning.

Nystartade företag efter juridisk form

Antalet nystartade aktiebolag ökade under första kvartalet med 10 procent och antalet enskilda näringsidkare med 7 procent. Antalet nya handels- eller kommanditbolag minskade med 9 procent.

Antalet nystartade aktiebolag ökade med 29 procent i detaljhandeln och med 27 procent i finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet medan antalet nya aktiebolag minskade med 5 procent i juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet.
Nyföretagandet bland enskilda näringsidkare ökade med 57 procent inom detaljhandeln och med 45 procent i transport och magasinering. I kultur, nöje och fritid minskade antalet nya enskilda näringsidkare med 24 procent.

Nystartade företag efter juridisk form. Utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Förutom resultat nämnda i texten visar figuren att knappt hälften av de nya företagen första kvartalet 2021 var enskilda näringsidkare, hälften aktiebolag och några få procent handels- eller kommanditbolag.

Definitioner och förklaringar

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antal nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddad firmabeteckning. Vidare ska statistiken inte omfatta ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller således inte nyregistrerade företag, statistik som publiceras av Bolagsverket.

Metoden för att ta fram uppgifterna om antalet nystartade företag följer en rekommendation från Eurostat och bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån. De redovisade data baseras således inte på rena registerutdrag. Statistiken redovisas efter branschgrupp, juridisk form, län och kommun i Tillväxtanalys statistikportal.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev