Publicerad 20 mars 2024

Nystartade företag fjärde kvartalet 2023

Under fjärde kvartalet 2023 startades 17 704 nya företag, vilket är en minskning med 10 procent jämfört med fjärde kvartalet 2022.

Antalet nya företag per kvartal har tenderat att minska sedan andra halvan av 2021. Under hela året 2023 startades sammantaget 66 228 nya företag, en minskning med 10 procent jämfört med 2022.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1: Antal nystartade företag per kvartal de senaste tio åren.

Antal nystartade företag efter kvartal.

Figur 2: Nystartade företag per kvartal de senaste fem åren, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Nystartade företag per kvartal de senaste fem åren, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Nystartade företag efter bransch

Under fjärde kvartalet 2023 minskade antalet nya företag inom alla branscher utom handel med samt reparation av motorfordon (SNI 45), där nyföretagandet ökade med 19 procent. Antalet nya företag minskade mest inom detaljhandel utom med motorfordon (SNI 47), 18 procent, följt av jordbruk, skogsbruk och fiske (SNI 01–03), 17 procent, samt bygg och anläggning (SNI 41–43), 17 procent.

I absoluta tal var nyföretagandet störst i branschen juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet (SNI 69–70) följt av detaljhandel utom med motorfordon och bygg och anläggning. Detaljhandeln var även den bransch med högst förnyelsetal (antalet nya företag per 100 befintliga) under fjärde kvartalet. Lägst förnyelsetal var det inom jordbruk, skogsbruk och fiske och finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet (SNI 64–68). Dessa branscher hade även högst respektive lägst förnyelsetalet sett till hela år 2023.

Under hela året 2023 minskade nyföretagandet inom de flesta branscher, mest inom finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet och bygg och anläggning. Nyföretagandet ökade i tre branscher: reklam och marknadsföring (SNI 73), handel med samt reparation av motorfordon och detaljhandel utom med motorfordon.

Figur 3 Antal nystartade företag fjärde kvartalet 2023 efter bransch, i jämförelse med fjärde kvartalet 2022.

Stapeldiagram över antal nystartade företag kvartal 4, 2023

Nystartade företag efter län

Under fjärde kvartalet 2023 minskade antalet nystartade företag i samtliga län utom Dalarnas län. Bland de tre storstadslänen, som tillsammans stod för ungefär 60 procent alla nya företag, minskade antalet nya företag mest i Stockholms län, med 11 procent. I Västra Götalands och Skåne län minskade nyföretagandet med 8 procent. I alla tre storstadslän startades flest företag i branschen juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet. Bland samtliga län minskade antalet nya företag mest i Blekinge och Norrbottens län, med 21 procent. Nyföretagandet minskade mest i Norrbottens län även sett till helåret 2023.

I förhållande till befolkningen var nyföretagandet störst under fjärde kvartalet i Stockholms och Jämtlands län, där 3,4 respektive 3,1 nya företag startades per 1 000 invånare. I Västra Götalands och Skåne län startades 2,8 företag per 1 000 invånare. Nyföretagandet var minst i förhållande till befolkningen i Blekinge län, där 1,9 nya företag startades per 1 000 invånare. Även under helåret 2023 var etableringsfrekvensen (antalet nya företag per 1 000 invånare) störst i Stockholms och Jämtlands län. Under 2023 var etableringsfrekvensen minst i Norrbottens och Blekinge län.

Figur 4 Antal nystartade företag fjärde kvartalet 2023 efter län, i jämförelse med fjärde kvartalet 2022.

Nystartade företag - kvartal 4, 2023, per län

Nystartade företag efter juridisk form

Av samtliga nya företag som startades under fjärde kvartalet 2023 var 54 procent aktiebolag, 44 procent enskilda näringsidkare och 2 procent en annan bolagsform. Bland aktiebolagen startades flest nya företag i branschen juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet medan det bland enskilda näringsidkare var vanligast med nya företag inom detaljhandeln (detaljhandel utom med motorfordon SNI 47).

Jämfört med fjärde kvartalet 2022 minskade antalet nystartade aktiebolag med 12 procent och antalet nya enskilda näringsidkare med 8 procent. Antalet nya företag i andra bolagsformer ökade med 10 procent. Under hela året 2023 minskade antalet nya företag bland samtliga bolagsformer, mest bland aktiebolag (med 15 procent).

Figur 5: Andel nystartade företag fjärde kvartalet 2023 efter juridisk form.

Cirkeldiagram över antal nystartade företag kvartal 4, 2023 efter juridisk form

Definitioner och förklaringar

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddad firmabeteckning. Statistiken ska endast beskriva genuint nystartade företag, vilket exkluderar ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller därmed inte nyregistrerade företag, statistik som publiceras av Bolagsverket. Metoden för att ta fram uppgifterna om antalet nystartade företag följer en rekommendation från Eurostat och bygger på bearbetningar av företagsdatabasen (FDB) vid Statistiska centralbyrån (SCB).

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev