Studieområden

Sveriges tillväxt påverkas av en rad skeenden och faktorer. I vårt arbete fokuserar vi särskilt på hur staten kan främja Sveriges innovationsförmåga, på landets förmåga till strukturomvandling, samt på den infrastruktur som behövs för dessa förmågor. Vi har också ett särskilt uppdrag att analysera näringslivets gröna omställning. Tillväxtanalys ser att dessa faktorer är avgörande för tillväxten i en öppen och kunskapsbaserad ekonomi som Sverige.

Vi har därför identifierat sex studieområden som vi menar är de mest centrala för tillväxtpolitiken. Det är inom dessa områden som Tillväxtanalys bygger kunskap:

Vi arbetar också med utveckling av metoder för att utvärdera och analysera tillväxtpolitik. Våra metodrapporter finner du här.

Ramprojekt inom våra studieområden

Genom ramprojekt belyser vi systematiskt frågeställningar som är relevanta för tillväxtpolitiken och dess genomförande. Ett ramprojekt består av flera delprojekt som bidrar till att belysa en övergripande frågeställning. Gå in på respektive studieområde för att hitta information om ramprojekten och allt som vi publicerat inom de olika studieområdena.

Pågående ramprojekt inom alla studieområden.

Avslutade ramprojekt inom alla studieområden.