Studieområden

Sveriges tillväxt påverkas av en rad skeenden och faktorer. I vårt arbete fokuserar vi särskilt på hur staten kan främja Sveriges innovationsförmåga, på landets förmåga till strukturomvandling, samt på den infrastruktur som behövs för dessa förmågor. Vi har också ett särskilt uppdrag att analysera näringslivets gröna omställning. Tillväxtanalys ser att dessa faktorer är avgörande för tillväxten i en öppen och kunskapsbaserad ekonomi som Sverige.

Vi har därför identifierat sex studieområden som de mest centrala för tillväxtpolitiken. Inom dessa områden bygger vi kunskap. Du finner dem i menyn till vänster.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev