Tillväxtanalys gd, Sverker Härd

Hallå där Tobias

Tobias Persson, analytiker på Tillväxtanalys. Du kommer att lånas ut till den statliga utredningen om att säkerställa en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral.

Vad kommer din roll i utredningen att vara?
Utredningen kommer precis som andra statliga offentliga utredningar resultera i förslag till ny och förändrad reglering. Min roll kommer framförallt vara att utveckla förslagen och bedöma konsekvenserna av dem.

Hur kommer det sig att just du fick frågan?
Det var ett önskemål från Näringsdepartementet och är ett bevis på att de är nöjda med våra analyser på gruvområdet.

Vad ska utredningen resultera i och när ska ni vara klara?
Huvuduppgiften för utredningen är att lägga förslag för att hantera de problem som vi identifierade i vår ramrapport ”Hur kan staten göra en hållbar svensk gruvnäring attraktiv för investeringar?” I rapporten konstaterade vi att huvudproblemet är att den svenska lagstiftningen inte är förenlig med regelverken på miljöområdet i EU. Utredningen kommer även att lägga förslag på hur en större andel av det värde som gruv- och mineralnäringen genererar kan komma hela landet till del. En särskild utmaning är att lägga förslag som inte försämrar attraktiviteten i svensk gruvnäring. Utredningen ska vara klar den 31 oktober 2021.

Vad är det som gör frågor kring grön teknik så spännande?
Att det många gånger är komplexa frågor inom ett område där statliga insatser ofta kan motiveras. Komplexiteten gör det svårt att identifiera insatser som fungerar effektivt i praktiken. För att navigera behöver man en bra förståelse för marknaden och den existerande policymixen. Är man systematisk, nyfiken och gillar att hoppa mellan olika vetenskapliga discipliner så tröttnar man inte i första taget. Men framförallt är det viktiga frågor för världens framtid.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev