Studieområde: Grön omställning

Klimatpolitiska handlingsplanen

Vi har fått regeringens uppdrag att ta fram underlag till den kommande handlingsplanen näringslivets klimatomställning. Vi genomför uppdraget med stöd av Naturvårdsverket, Statens energimyndighet (Energimyndigheten), Statens jordbruksverk (Jordbruksverket), Boverket och Skogsstyrelsen.

Förslagen ska bidra till att de nationella och globala klimatmålen nås på ett långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt sätt. Redovisningen av uppdraget ska utgöra en del av underlaget till nästa klimatpolitiska handlingsplan enligt 5 § andra stycket 8 klimatlagen (2017:720) och omfatta åtgärder som bör genomföras under perioden 2023-2026.

Vi publicerar löpande information om uppdraget på denna sida.

Aktuella händelser


15 oktober 2021 - Uppstartsmöte med XXXXXXX
Ev. dokument, agenda, brief Pdf, 1.5 MB.

28 oktober 2021 - Exempel aktivitet
Ev. dokument, agenda, brief Pdf, 1.5 MB.

15 september 2022 - Uppdraget ska slutredovisas


Publicerad:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev