Tillväxtanalys gd, Sverker Härd

Hallå där Marie!

Marie Gartell är ny chef Tillväxtanalys på avdelningen Internationalisering och strukturomvandling från 2 maj 2022.

Vad har du för bakgrund?

– Min akademiska bakgrund är att jag disputerade i nationalekonomi vid Stockholms universitet 2009. Sedan dess har jag jobbat på flera ställen i staten med både politikutformning, genomförande och granskning. Jag har jobbat i regeringskansliet på Finansdepartementet och i ett par utredningar samt på Riksrevisionen och nu senast på Arbetsförmedlingens analysavdelning. Gemensamt är att de frågor jag jobbat med har berört arbetsmarknadspolitiken och angränsande områden, och att jag ofta jobbat i gränslandet mellan forskning och politik.

Du kommer senast från Arbetsförmedlingen, vad tar du med dig därifrån?

– Massor! Det har varit otroligt lärorika år som sektionschef på analysavdelningen. Arbetsförmedlingen är en myndighet i ständig förändring och som alltid är i hetluften. Att leda medarbetare i förändring är en erfarenhet jag tar med mig. Jag tar även med mig erfarenheter av att jobba med drivna, duktiga och kvalificerade medarbetare. Viktiga delar har varit att identifiera relevanta analyser, att i samverkan med verksamheten skapa förutsättningar för effektutvärderingar, och att omsätta resultat till rekommendationer som är användbara för verksamheten. En grundläggande del för att resultat ska kunna komma till användning är att dessa kan kommuniceras på ett sätt så att mottagaren kan ta emot och förstå hur de kan omsättas och bli användbara i praktiken.

Vad lockade dig till Tillväxtanalys?

– Tillväxtanalys har en spännande verksamhet med ett brett och viktigt uppdrag. Myndighetens kärnuppdrag är analys och utvärdering vilket är något som jag har stort intresse för och bred erfarenhet av. På myndigheten finns också mycket kvalificerade och kompetenta medarbetare vilket känns både stimulerande och roligt. Jag lockas även av att arbeta vid en liten myndighet där det är möjligt att få en helhetsbild av verksamheten och möjlighet att bidra mer i det strategiska arbetet. En förhoppning jag har är att kunna bidra till proaktivt arbete gentemot departement och genomförande myndigheterna vad gäller att skapa goda förutsättningar för analys och utvärdering. Att kunna genomföra analyser och utvärderingar av hög kvalitet är en förutsättning för att också kunna bidra med kunskaper om hur vi kan utforma och effektivisera politiken för att utveckla näringslivet och främja tillväxten.

Hur vill du driva utvecklingen framåt inom din avdelning Internationalisering och strukturomvandling?

– Det första jag vill göra är att lära känna medarbetare, kollegor och verksamhet. Jag vill alltså börja med att få en bild av verksamheten så jag kan bilda mig en välgrundad uppfattning om hur jag vill driva verksamheten framåt. Något som jag tycker är grundläggande är en bra arbetsmiljö som skapar goda förutsättningar för medarbetarna att göra sitt jobb. Jag vill se en tillåtande kultur där det är högt i tak och där vi hjälper varandra och gör varandra bättre. Det ska kännas både roligt och tryggt att gå till jobbet.

Vad känns mest utmanande med nya jobbet?

– Det som känns mest utmanande men samtidigt stimulerande är att sätta mig in i nya sakområden. Jag ser också fram emot att lära känna en ny verksamhet, en ny medarbetargrupp och en ny ledningsgrupp. Det känns spännande att sitta i myndighetens ledningsgrupp och kunna bidra till verksamhetsutvecklingen tillsammans med övriga i ledningsgruppen.

Publicerad:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev