Studieområde:

Do firms learn by exporting or learn to export?

– Evidence from small and medium-sized enterprises (SMEs) in Swedish manufacturing

Med hjälp av en så kallad matchningsmetod jämför vi produktivitetsutvecklingen för exporterande företag och omatchade och matchade icke-exporterande företag.

Blivande exportörer har redan före inträdet på exportmarknaden klart högre produktivitet än företag som aldrig exporterar, vilket kan tolkas som att det förekommer självselektion. Vi finner också att produktivitetsgapet mellan blivande exportörer och liknande företag som förblir icke-exportörer börjar växa redan ett till två år före exportinträdet. Efter exportinträdet förblir gapet relativt konstant.

De resultat som presenteras tyder på att företagen snarare lär sig att bli exportörer än att de lär sig av att exportera. Till skillnad från tidigare studier av svensk tillverkningsindustri fokuserar vi i första hand på små och medelstora företag.

Rapporten är skriven på engelska.

Do firms learn by exporting or learn to export? – Evidence from small and medium-sized enterprises (SMEs) in Swedish manufacturing

Serienummer: WP/PM 2009:03

Ladda ner rapport Pdf, 178.2 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev