Studieområde:

Ledning för innovation i tjänsteföretag

Syftet med den här studien är att undersöka hur ett antal tjänsteföretag ser på affärsutveckling och att ta reda på hur de organiserar sin verksamhet för att  utveckla sina affärsmodeller Studien baseras på 20 intervjuer med representanter för sex kunskapsintensiva tjänsteföretag.

Rapportens slutsats är att affärsutveckling snarare ses som resultatet av det dagliga arbetet med att kundanpassa befintliga tjänster än utvecklingen av radikalt nya tjänster. Standardiserade arbetssätt och produktifiering av befintliga tjänsteerbjudanden spelar här en viktig roll.

För att stimulera och möjliggöra tjänsteutveckling har företagen organiserat sin verksamhet på övergripande nivå och de större företagen har globalt verksamma kunskapscentra och lokalt verksamma affärsutvecklingsenheter. Tjänsteutveckling sker således på tre nivåer i företagen: i det dagliga kundanpassnings­arbetet; på affärsutvecklingsenheterna och på särskilda kunskapscentra.

Utmaningarna tjänsteföretagen möter i sitt tjänsteutvecklingsarbete finns således på alla dessa nivåer. Företagen är beroende av medarbetarnas individuella kreativitet och det är en ledarskaps­utmaning att inte kväsa denna genom standardiserade arbetssätt. Affärsutvecklingsenheternas utmaning ligger i att skapa ”T-formade” människor som både har djup och bredd i de kunskaper som är nödvändiga för tjänsteutveckling. De intervjuade upplever ofta att verksamheten som bedrivs på företagets kunskapscentra är avskild från deras verksamhet, vilket pekar på utmaningar som rör kunskapsöverföring; både till kunskapscentrumen och från dessa.

Slutligen visar studien att den kontext som tjänsteföretaget verkar i spelar roll för hur tjänsteutvecklingen sker. Typen av tjänst, typen av organisation och den omgivning företaget verkar i påverkar på olika sätt hur tjänsteutveckling sker.

Ledning för innovation i tjänsteföretag

Serienummer: WP/PM 2010:17

Diarienummer: 2010/013

Ladda ner rapport Pdf, 969.5 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev