Studieområde:

Svensk miljöteknik i en värld av handelshinder och nationellt främjande

– en global utblick från Kina, Japan, Sydkorea, USA, Danmark och Brasilien

Denna globala utblick beskriver hur Kina, Japan, Sydkorea, USA, Danmark och Brasilien med olika handels- och näringspolitiska medel avser att skapa livskraftiga företag och industrier inom miljöteknik­området. Rapporten är en del av Tillväxtanalys löpande bevakningsuppdrag inom hållbar utveckling.

För Sveriges del ses miljöteknik som en viktig framtidsbransch med stor tillväxtpotential. Vi är dock inte ensamma av att göra denna analys. Flera stater arbetar aktivt för att främja sin egen industri samtidigt som man  på olika sätt begränsar  konkurrensen från andra länders företag. Många svenska företag upplever därför att det byggs allt högre murar för att hålla dem ute.

Denna rapport beskriver därför hur Kina, Japan, Sydkorea, USA, Danmark och Brasilien stöttar och underlättar för sina respektive miljöteknikföretag. Syftet är att lyfta  ett antal frågeställningar och trender som kommer att blir betydelsefulla då den svenska strategin för miljöteknikexport ska omsättas i handling och åtgärder.

Analysen visar att man gör aktiva handels- och teknikpolitiska prioriteringar för att stödja en viss teknik och skapa starka företag och branscher. De bestämmer på så sätt vilka företag och branscher som ska bli ”vinnare” och stödjer sedan dessa med regleringar, finansiering och internationell lobbying.  Företagsstöd är  vanliga  och ges på många sätt, t.ex. genom tillgång till kapital för expansion. Rapporten beskriver också hur man stärker hemmamarknaden för att nå exportframgångar på lång sikt. Detta gäller i Kina liksom i Danmark.

Tillväxtanalys bevakning av länderna ovan visar på flera trender i miljöteknikfrämjandet:

  • Högre aktivitet i internationella handelsfrågor
  • De globala miljöutmaningarna – en växande drivkraft för näringspolitiken
  • Mer styrd teknikutveckling
  • Mer stöd till inhemska industrier
  • Mer exportstöd till företag
  • Från en holistisk tanke till handlingsplaner?
  • Ett stort mått av långsiktighet utmärker satsningarna

Dessa trender har en rad konsekvenser samt skapar både hot och möjligheter för Sveriges arbete  med  grön omställning och  att främja utvecklingen  av  svensk miljöteknik. Rapporten lyfter avslutningsvis ett antal frågor för vidare diskussion om den svenska miljöteknik­strategins teknik- och handelspolitiska utmaningar. 

Svensk miljöteknik i en värld av handelshinder och nationellt främjande – en global utblick från Kina, Japan, Sydkorea, USA, Danmark och Brasilien

Serienummer: WP/PM 2011:34

Diarienummer: 2011/110

Ladda ner rapport Pdf, 1.2 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev