Studieområde:

Tillgänglighet och näringslivets konkurrenskraft

Rapporten ska ses som ett första steg i att få bättre kunskaper om hur man kan följa och analysera effekterna av förändringar i tillgänglighet och hur det påverkar näringslivets konkurrenskrafts utifrån olika aspekter.

Rapporten är publicerad både i Tillväxtanalys WP/PM-serie och i Trafikanalys PM serie (Trafikanalys PM 2011:9).

Föreliggande rapport ger några förslag på lämpliga indikatorer för måluppföljning på kort och medellång sikt med fokus på att följa förändringar i transportsystemen och näringslivets konkurrenskraft. Tillgängligheten kan ses som med den lätthet som geografiska avstånd kan överbryggas. Det vill säga man vill överbrygga avstånd mellan aktörer, regioner och nationer som leder till att näringslivets position och konkurrenskraft förbättras. I denna rapport betonas vikten av att närmare följa upp

  • Tillgänglighetsinsatser som stärker agglomerationsekonomier
  • Tillgänglighetsinsatser som stärker egenskapskonkurrens

Projektet har bedrivits i samverkan mellan Trafikanalys som representerats av Krister Sandberg och Tillväxtanalys som representerats av Torbjörn Danell.

Tillgänglighet och näringslivets konkurrenskraft

Serienummer: WP/PM 2011:35

Diarienummer: 2009/041

Ladda ner rapport Pdf, 1.4 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev