Studieområde:

Forskningspolitik och internationalisering, Brasilien

– landrapport

Tillväxtanalys fick under våren 2011 i uppdrag av utbildnings- och närings­departementen att översiktligt beskriva den forskningspolitiska utvecklingen i ett antal olika länder. Denna landrapport beskriver Brasiliens forsknings- och innovationspolitiska situation, synen på internationellt samarbete, samt på Sverige.  

Brasilien har under de senaste åren trätt fram som en av de starkaste tillväxtekonomierna i världen. Samtidigt har man  de facto ett jämförelsevis svagt forsknings- och innovationsklimat, och därför görs idag stora satsningar på FoU/I [1] , i syfte att ytterligare stärka landets konkurrenskraft i den globala ekonomin.

I huvudsak handlar det om att möta i ett antal strukturella förutsättningar där: 1) grundutbildning har länge varit starkt eftersatt; 2) landet har förhållandevis låga investeringar i och produktion av forskning; 3) FoU/I är starkt koncentrerat till akademiska institutioner (utom i vissa privata sektorer); 4) akademiska institutioner på samma sätt är starkt koncentrerade till vissa regioner; samt 5) samverkan mellan akademi och näringsliv generellt sett är mycket svag. Ambitionen att överbrygga dessa problem leder till att offentliga och privata satsningar är oskiljaktiga enheter i brasiliansk FoU/I-politik.

Betoningen av FoU/I går därför för närvarande som en röd tråd genom den politiska debatten. Inte minst betonas betydelsen av innovation. Det senare ges i sig en särskild inramning, där satsningar på forskning, innovation, och högre utbildning betraktas som instrument, eller strukturerande principer, för hållbar utveckling och grön ekonomi. Detta kan rent konceptuellt ses utifrån perspektivet att Brasilien år 2012 står som värd för United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20). Parallellt med detta görs också enorma investeringar i  infrastruktur, transportsystem, samt diverse renings- och energisystem. De senare förklaras av: 1) ett uttalat socioekonomiskt behov; 2) det förestående värdskapet för Fotbolls-VM (2014) och Sommar-OS (2016); samt 3) utmaningen och möjligheten att exploatera de enorma oljereserver som nyligen upptäckts utanför landets kust. Många av investeringar förutsätter teknologier och hållbara systemlösningar som ännu inte är utvecklade.

En särskilt intressant komponent utifrån ett strikt akademiskt perspektiv är den nyligen annonserade satsningen på utökat student- och forskarutbyte,  Ciência sem fronteiras, i vilken den brasilianska staten avser att finansiera 75 000 utlandsstipendier fram till 2014.

[1] Eftersom definitionerna av FoU (forskning och utveckling) och FoI (forskning och innovation) inte är väl åtskilda används en blandform FoU/I där inte annat specifikt är befogat.

Forskningspolitik och internationalisering, Brasilien – landrapport

Serienummer: WP/PM 2011:44

Diarienummer: 2011/118

Ladda ner rapporten Pdf, 824.1 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua