Flicka som håller handen med robot

Studieområde: Strukturomvandling

Framtidens digitala kompetensbehov – en delphiinspirerad studie

Osäkerheten kring digitaliseringens effekter på näringslivet är stor och forskningsresultaten är motstridiga. I den här studien låter vi svenska experter ge sin syn på hur arbetslivet kommer att förändras på tio års sikt. Sju framtidsbilder framträder. De sektorer som experterna anser kommer att förändras kraftigt är Transport, Handel, IKT och Tillverkning.

En framtid med AI, maskininlärning, stora data och en ny arbetsfördelning mellan människa och maskin skapar en ny form av policyturbulens som gör att de nästkommande åren kan se väldigt annorlunda ut. Framsyn och möjliga scenarier blir ett allt vanligare analysverktyg i den politiska verktygslådan. I den här studien har vi låtit 30 svenska experter ge sin syn på hur digitaliseringen förändrar jobben och vilken digital kompetens som kommer att behövas för att utföra dessa jobb.

Det är inte alltid är de digitalt mogna sektorerna som experterna anser kommer att förändras mest. De sektorer som de anser kommer att förändras kraftigt är Transport, Handel, IKT och Tillverkning. De mest digitalt mogna sektorerna enligt mognadsberäkningarna är dock IKT, Energi och Handel.

Utifrån de senaste forskningsrönen har experterna fått bedöma hur jobben och kompetensbehoven kommer att påverkas inom de närmaste tio åren. Experterna bedömer att: 1. Arbetsuppgifter kommer att förändas kontinuerligt snarare än att hela jobb försvinner. 2. Sektorerna Transport, Handel, IKT och Tillverkning kommer att förändras kraftigt. 3. Det är inte alltid de digitalt mogna sektorerna som kommer att förändras mest. 4. Experterna anser att vanligt förekommande arbetsuppgifter inom kundsupport, dataanalys, marknadsföring och administrativa arbetsuppgifter kommer att automatiseras helt och människor får andra arbetsuppgifter. 5. För att klara den digitala strukturomvandlingen kommer företagen behöva en mix av generell digital kompetens, kompletterande icke-tekniska kompetenser och teknisk specialistkompetens. 6. Människor och maskiner kommer att behöva samarbeta för att på bästa sätt utnyttja varandras starka sidor. 7. Det fortfarande kommer att finnas fler män än kvinnor i datayrken.

Framtidens digitala kompetensbehov – en delphiinspirerad studie

Serienummer: PM 2020:08

Diarienummer: 2018/159

Ladda ner rapporten Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Film där studieresultatet presenteras och kommenteras Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev