En man i kavaj i förgrunden och en man och kvinna går genom en glasdörr bakom honom

Studieområde:

Förstudie till effektutvärdering av expertskatt

Den här förstudien är ett underlag till en kommande effektutvärdering av expertskatten. Studien ger en bild över vilka branscher och experter som ansökt om expertskatt under perioden 2005–2019 utifrån data från Forskarskattenämnden. Studien visar att det är främst utlandskontrollerade stora företag inom tillverkning och utvinning samt företagstjänster som har flest anställda med expertskatt. Den visar också att antalet ansökningar ökade relativt mycket när den nya beloppsgränsen infördes 2012.

Om expertskatten

För att skapa incitament för företag och organisationer att attrahera företagsledare, nyckelpersoner, experter och forskare till Sverige infördes 2001 den s.k. expertskatten, som ett sätt att skapa internationellt konkurrenskraftiga ramvillkor för företag och organisationer.

Expertskatten innebär att arbetstagare från utlandet som klassificeras som experter, specialister, forskare eller nyckelpersoner kan beviljas en skattenedsättning med 25 procent av lönen. Det är Forskarskattenämnden som hanterar och beslutar om skattenedsättningen. År 2012 förändrades villkoren och ytterligare ett sökalternativ infördes, en beloppsregel som innebär att en arbetstagare kan ansöka om expertskatt endast utifrån lön. Om månadslönen överstiger två prisbasbelopp beviljas skattelättnaden.

Utifrån Forskaskattenämndens data

Expertskatten har inte utvärderats utifrån Forskaskattenämndens data tidigare eftersom de uppgifterna inte har varit tillgängliga på grund av absolut sekretess, men nu ligger de till grund för denna rapport som är en förstudie till den kommande effektutvärderingen av expertskatten.

Under våren 2023 har Tillväxtanalys fått tillstånd att koda in alla beslut som rör ansökningar för åren 2005–2019. I denna studie redovisas omfattningen. I figurer och tabeller visas antal ansökningar och andel beviljade ansökningar uppdelade på de två kategorierna över tid. Studien redovisar också inom vilka branscher, de företag som har anställda med expertskatt, finns.

Kort sammanfattat

Sammanfattningsvis kan vi se att det är utlandskontrollerade stora företag inom tillverkning och utvinning samt företagstjänster som har flest anställda med expertskatt. Vi ser också att antalet ansökningar ökade relativt mycket när den nya beloppsgränsen infördes 2012.

Förutom den deskriptiva analysen av Forskarskattenämndens data ges en kort beskrivning av tre vetenskapliga studier vars metoder kommer ligga till grund för den kommande effektutvärderingen.

Förstudie till effektutvärdering av expertskatt

Serienummer: PM 2024:02

Diarienummer: 2022/88

Ladda ner rapporten Pdf, 2 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev