Ritning över konstruktion

Studieområde:

Tillväxt- och näringspolitikens samlade effekter

Den här förstudien innehåller förslag på hur bedömningar av tillväxt- och näringspolitikens samlade effekter kan göras. Utgångspunkten är att analyser och underlag om politikens samlade effekter ska ha en hög potential för politikutveckling. Vi identifierar två överlappande huvudstrategier för bedömningar av tillväxt- och näringspolitikens samlade effekter: fokus på utveckling i relation till politikens mål respektive på effekter av politikens verktyg.

Tillväxt- och näringspolitikens samlade effekter

Serienummer: PM 2024:01

Diarienummer: 2024:4

Ladda ner rapporten här Pdf, 706.4 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev