Många svarta knappnålar står i rader och en röd knappnål som står ensam

Studieområde:

Samlad uppföljning och utvärdering av det företagsfrämjande systemet

Tillväxtanalys har på uppdrag av regeringen inventerat och utvärderat det företagsfrämjande systemet. Syftet är att förbättra möjligheterna att systematiskt kunna följa upp och utvärdera tilldelningen och effekterna av statliga stöd och bidrag från det offentliga till företag. Uppdraget ska också bidra till att Sverige uppfyller kraven enligt EU:s kommande regelverk kring nationella register för statliga stöd. Resultatet publiceras här i tre delrapporter samt en sammanfattande rapport.

Regeringsuppdraget

Tillväxtanalys uppdrag att genomföra en förstudie som omfattar en inventering av näringspolitiska insatser riktade till företag samt vilka aktörer som ansvarar för insatserna. Vidare ska Tillväxtanalys ge förslag på hur data för insatserna på en övergripande nivå kan sammanställas på ett så effektivt sätt som möjligt samt kategoriseras och förvaltas.

Rapporten, Samlad uppföljning och utvärdering av det företagsfrämjande systemet, sammanfattar resultat och förslag från de tre delrapporterna.

Återrapportering i tre delar

I återrapporteringen har vi valt en uppdelning i tre komplementära delrapporter.

  • Den första delen, Datadelning för det företagsfrämjande systemet, redovisar vi hur arbetet med kartläggning av det företagsfrämjande systemet kan inriktas, organiseras samt vilken teknisk lösning för datadelning vi bedömer som minst belastande och mest kostnadseffektiv. Vi redovisar även vilka myndigheter som bör inkluderas både i ett första steg och ett nästa steg för att täcka hela det företagsfrämjande systemet.
  • Den andra delrapporten, Effektutvärdering för politikutveckling, går igenom angreppssätt, vilken data och dokumentation som krävs för effektutvärdering samt hur politik, åtgärder och insatser bör utformas för att möjliggöra utvärdering av effekter och vad som fungerar.
  • Den tredje delrapporten, Juridiska förutsättningar för att spara dokumentation och dela uppgifter mellan myndigheter, tar upp de juridiska förutsättningarna för att dela data enligt den modell vi föreslår samt för att säkerställa tillgång till specifika data som kan bidra till bättre förutsättningar för effektutvärdering. Rapporten belyser de juridiska förutsättningarna för att spara dokument och data, dela data mellan myndigheter samt sekretess och gallring.

 

 

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev