Studieområde:

Staten och riskkapitalet

– Delrapport 1: Metodbeskrivning och kunskapsöversikt

För första gången i Sverige används strukturfondsmedel till riskkapitalinsatser. Syftet är att öka det regionala utbudet av ägarkapital. Åtgärden omsluter totalt ca 2,5 miljarder kronor och löper under perioden 2009–2014. Halva summan ska komma från privata riskkapital­aktörer och den andra hälften fördelas i lika delar på medel från europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)  och regional offentlig medfinansiering.

Bakom de tolv fonderna finns, i olika konstellationer, Almi Invest, Innovationsbron, Norrlandsfonden samt Sjätte AP-fonden. Målgruppen är mikro, små- och medelstora företag (SME) och investeringarna ska huvudsakligen avse tidiga skeden. Åtgärden ska vara marknadskompletterande och revolverande. Med det förra avses att den inte ska tränga ut befintliga privata investeringar, med det senare avses att kapitalbasen på lång sikt inte ska minska vilket därmed möjliggör fortsatta investeringar.

Investeringar sker alltid tillsammans med en privat aktör, med samma belopp och på samma villkor. Delad risk och fördubbling av kapital är således den offentliga sektorns erbjudande till den privata riskkapitalmarknaden.

Staten och riskkapitalet – Delrapport 1: Metodbeskrivning och kunskapsöversikt

Serienummer: Rapport 2010:01

Diarienummer: 2009/055

Ladda ner rapporten Pdf, 4.7 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev