Studieområde:

Rural Housing

– Landsbygdsboende i Sverige, Norge och Finland

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått i uppdrag av arbets­gruppen att utföra en komparativ studie om boende i landsbygdsområden i Finland, Sverige och Norge. Olika boendefrågor i en nordisk landsbygdskontext ska belysas ur ett utvecklings- och tillväxtperspektiv. Ett mervärde bedömdes kunna skapas genom en komparativ studie mellan de nordiska länderna där såväl deskriptiv statistik, som nationella ”systembeskrivningar” och praktiska erfarenheter (exempel) presenterades. Studiens över­gripande syfte är därmed beskrivande och inspirerande. Förslag på nya eller förändrade politikåtgärder i studiens länder ingår inte i uppdraget.

Rapporten är en jämförande studie om boendefrågor i en nordisk landsbygdskontext. Områden som behandlas är finansiering, planering och regelverk samt second homes (delårsboende). Rapporten innehåller struktur­beskrivning­ar, kvantitativa data och praktiska exempel från Norge, Sverige och Finland.

Rural Housing – Landsbygdsboende i Sverige, Norge och Finland

Serienummer: Rapport 2012:05

Diarienummer: 2010/229

Ladda ner rapporten Pdf, 4.7 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev