Studieområde: Internationalisering

Utländska företag 2011

Fler än 14 000 utländska företag i Sverige.

Antalet utlandsägda företag i Sverige ökade med 414 stycken under år 2011. Efter ökningen fanns det fanns fler än 14 000 utlandsägda företag i Sverige. Antalet anställda i de utländska företagen ökade med 40 710 personer, vilket var en ökning med 7 procent jämfört med föregående års undersökning. Totalt fanns det 14 041 utlandsägda företag med 631 014 anställda i Sverige år 2011.

Nederländskt ägande ökar

Nederländerna var det land som stod för den största ökningen av antalet utländska företag. Nederländernas ökning mellan åren 2010 och 2011 var 245 företag, näst störst ökning hade Schweiz med 49 företag. Norge är det land som kontrollerar flest företag i Sverige (2 224) följt av Danmark (1 458 företag) och USA (1 299 företag). Det största enskilda ägarlandet med avseende på antal anställda är USA med sina 72 510 anställda. Därefter följer Nederländerna och Tyskland med 69 681 respektive 66 395 anställda.

Utländskt ägande är koncentrerat till storstadsregionerna

Av alla utländska arbetsställen i Sverige fanns 34 procent i Stockholms län,  16 procent i Västra Götalands län och  15 procent i Skåne län. De största ökningarna skedde i Stockholms och i Skåne län, antalet ökade med 422 respektive 235 arbetsställen.

Få stora företag sysselsätter flest

Av de utländska företagen år 2011 var 88 procent små med färre än 50 anställda i Sverige. Dessa företag sysselsatte 12 procent av de anställda i utländska företag. De stora företagen med fler än 250 anställda utgjorde 3 procent av samtliga utländska företag, men deras andel av sysselsättningen var 67 procent av alla anställda i de utländska företagen. Detta var i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. De mindre utländska företagen hade en större andel av sina anställda inom tjänstesektorn än vad de stora utlandsägda företagen hade, dessa var mer jämnt fördelade mellan tillverkningsindustrin och tjänstesektorn.

Utländska företag 2011

Serienummer: Statistik 2012:03

Diarienummer: 2012/168

Ladda ner rapport Pdf, 1.1 MB.
Ladda ner en beskrivning av statistiken Pdf, 72.7 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev