Studieområde: Strukturomvandling

Uppföljning av 2008 års nystartade företag – tre år efter start

Antalet fortfarande verksamma företag bland de 57000 företag som startade år 2008 uppgick år 2011 till drygt 39 000 företag. Andelen överlevande företag eller överlevnadsgraden uppgick således till 68 procent. Jämfört med uppföljningsundersökningen gällande företag startade 2005 var detta en lika hög överlevnads­grad.

Tre år efter företagens start år 2008 var 79 procent bland aktiebolagen fortfarande verksamma, vilket var en högre andel jämfört med övriga juridiska former. Överlevnadsgraden bland enskilda näringsidkare var 65 procent medan 55 procent bland handels- och kommanditbolagen fortfarande var verksamma tre år efter start.

Fördelat efter företagslednings könssammansättning uppgick överlevnadsgraden till 63 procent för företag startade av en kvinna eller flera kvinnor och till 70 procent för företag startade av en man eller flera män.

Fördelat efter län återfanns de nya företagen år 2008 med högst överlevnadsgrad efter tre år i Norrbottens- och Östergötlands län med överlevnadsgrader på 74 och 72 procent i respektive län.

I undersökningen ingick några frågor gällande företagens framtid. På frågan om hur framtiden för företaget allmänt bedömdes på tre års sikt svarade 31 procent av företagarna att de trodde att företaget skulle komma att växa och 32 procent att företaget skulle komma att vara kvar i samma omfattning. Den högsta andelen företagare som trodde att företaget skulle komma att växa återfanns inom tillverkning med 34 procent, och den lägsta inom transport och kommunikation, med 25 procent.

Bland de fortsatt verksamma företagen 2011 ökade 12 procent gärna företagets lån för att göra det möjligt för företaget att växa. En lika stor andel av företagarna tog gärna in nya delägare för att göra det möjligt för företaget att växa. En andel på 30 procent var positivt eller mycket positivt inställda till att ta in fler anställda om de såg en möjlighet att öka företagets försäljning, medan 39 procent gärna låter företaget förbli litet, även om det skulle finnas möjlighet att växa.

Uppföljning av 2008 års nystartade företag – tre år efter start

Serienummer: Statistik 2013:01

Diarienummer: 2012/126

Ladda ner rapporten Pdf, 1.3 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev