Studieområde: Internationalisering

Utländska företag 2013

Svag minskning av utlandsägandet

Antalet utlandsägda företag i Sverige minskade med 498 stycken under år 2013, och efter minskningen fanns det 13 571 utlandsägda företag i Sverige. Antalet anställda i de utländska företagen minskade med 8 714 personer, vilket var en minskning med 1 procent jämfört med föregående års undersökning. Efter minskningen fanns det 630 626 anställda vid utlandsägda företag i Sverige.

Norskt ägande minskar

Norge var det ägarland som stod för den största minskningen av antalet utländska företag i Sverige mellan år 2012 och 2013, med en minskning på 205 företag. Näst störst minskning hade Nederländerna med 180 företag. Några få länder ökade sitt ägande, bland annat Jersey och Tyskland. Antalet företag kontrollerade från Jersey respektive Tyskland ökade med 29 företag vardera.

Antalet anställda minskar i företag kontrollerade från Nederländerna

Flera ägarländer minskade antalet anställda i Sverige år 2013. De största minskningarna förekom i företag kontrollerade från Nederländerna och Frankrike, som hade 11 873 respektive 3 850 färre anställda jämfört med år 2012. Det största enskilda ägarlandet med avseende på antal anställda är USA med 72 952 personer. Därefter följer Tyskland och Finland med 68 873 respektive 58 010 anställda.

Få stora företag sysselsätter flest

Av de utländska företagen år 2013 var 87 procent små med färre än 50 anställda i Sverige. Dessa företag sysselsatte 12 procent av de anställda i utländska företag. De stora företagen med fler än 250 anställda utgjorde 3 procent av samtliga utländska företag, men deras andel av sysselsättningen var 67 procent av alla anställda i de utländska företagen. Detta var i stort sett oförändrat jämfört med föregående år.

De mindre företagen har främst anställda i tjänstesektorn. De anställda vid de större utlandsägda företagen var mer jämnt fördelade mellan tillverkningsindustrin och tjänstesektorn.

Utländska företag 2013

Serienummer: Statistik 2014:03

Diarienummer: 2014/141

Ladda ner rapport Pdf, 905.2 kB.
Ladda ner beskrivning av statistiken Pdf, 263.9 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev