Studieområde: Internationalisering

Utländska företag 2020

En ny rapport visar att antalet utlandsägda bolag i Sverige minskat under 2020. Däremot har antalet anställda ökat i de utlandsägda företagen. Tyskland är det land som ökat sitt ägande i Sverige mest, vilket de gjort under en längre period.

Statistikrapporten belyser omfattningen och förändringar i det utländska ägandet av företag, filialer och arbetsställen i Sverige. Rapporten finns att ladda ner till höger.

Sammanfattning

Minskning av antal utlandsägda företag

Antalet utlandsägda företag i Sverige minskade med 645 stycken under år 2020. Efter minskningen fanns det 15 804 utlandsägda företag i Sverige. Antalet anställda i de utländska företagen ökade med 24 351 personer, vilket var en ökning med 4 procent jämfört med föregående års undersökning. Efter ökningen fanns det 707 500 anställda vid utlandsägda företag i Sverige.

Tyskland ökar ägandet

Tyskland var det land som stod för den största ökningen av antalet utländska företag. Tyskland ökade sitt ägande i Sverige mellan åren 2019 och 2020 med 197 företag. Över en längre period är det även Tyskland som står för den största ökningen, sedan 2010 har antalet företag ägda från Tyskland ökat med 566 stycken. Norge är i årets undersökning det land som kontrollerar flest företag i Sverige, 2 467 företag, följt av Storbritannien med 1 746 företag och USA 1 634 företag.

Antalet anställda ökar mest i företag kontrollerade från Nederländerna

Flera ägarländer ökade antalet anställda i Sverige år 2020. De största ökningarna förekom i företag kontrollerade från Nederländerna, Kanada och Belgien. Ökningarna uppgick till 21 001, 6 698 respektive 4 496 anställda jämfört med år 2019. Över en längre period 2010 till 2020 så har de största ökningarna av antal anställda skett i företag kontrollerade från Nederländerna respektive Norge med 28 674 respektive 21 132 anställda.

Flest anställda i Tysklandsägda företag

Tyskland är åter det land som har flest anställda i Sverige, 82 325 personer. Därefter följer Norge och USA med 74 728 respektive 73 972 anställda. Samtliga tre länder med flest anställda i Sverige 2020 var även med i toppen de senaste sex undersökningsåren.

Få stora företag sysselsätter de flesta

Av de utländska företagen år 2020 saknade 48 procent anställda och 40 procent av företagen hade 1 till 49 anställda i Sverige. Dessa företag sysselsatte 11 procent av de anställda i utländska företag. De stora företagen med fler än 250 anställda utgjorde 3 procent av samtliga utländska företag, men deras andel av sysselsättningen var 67 procent av alla anställda i de utländska företagen. De medelstora företagen med 50 till 249 anställda i Sverige utgjorde 9 procent av de utländska företagen och dess andel av sysselsättningen var 22 procent.

Utländska företag 2020

Serienummer: Statistik 2022:03

Diarienummer: 2022/95

Ladda ner rapporten Pdf, 929.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Kvalitetsdeklaration 2020 Pdf, 399.5 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev