Voi sparkcyklar parkerade

Studieområde: Infrastruktur & kompetensförsörjning

Stockholms bostadsmarknad – ett hinder för inflöde av arbetskraft till regionen?

I den här studien har vi undersökt hur situationen på Stockholms bostadsmarknad påverkar arbetskraftens geografiska rörlighet.

Internationell forskning visar att inflyttningen till högproduktiva stadsregioner har minskat under senare år på grund av ökade regionala skillnader i bostadspriser. Det har lett till negativa effekter för den ekonomiska tillväxten. Studiens huvudsyfte är att undersöka hur situationen på Stockholms bostadsmarknad påverkar inflödet av arbetskraft till regionen.

Vi har studerat hur inflyttning och inpendling till Stockholmsregionen påverkas av:

  • regionala skillnader i bostadspriser
  • om individen äger eller hyr sin nuvarande bostad
  • olika demografiska och socio-ekonomiska variabler

Via en sannolikhetsmodell skattar vi individens beslut att dels börja jobba i Stockholmsregionen, dels välja att flytta eller pendla till det nya arbetet. Resultaten visar att:

  • Sannolikheten för att börja jobba i Stockholmsregionen minskar med stigande regionala skillnader i bostadspriser (huspris i Stockholmsregionen relativt individens initiala bostadskommun).
  • Ökade regionala skillnader i bostadspriser minskar särskilt benägenheten att flytta till den nya arbetsorten.
  • Individer som äger sitt boende (småhus eller bostadsrätt) har lägre sannolikhet att börja jobba i Stockholmsregionen. De är också mindre benägna att flytta till den nya arbetsorten.
  • De negativa effekterna av de regionala skillnaderna i bostadspriser och av att äga sitt boende är något större för yngre individer jämfört med äldre och för högutbildade personer jämfört med individer med lägre utbildningsnivå.

Stockholms bostadsmarknad – ett hinder för inflöde av arbetskraft till regionen?

Serienummer: WP 2021:01

Diarienummer: 2019/162

Ladda ner rapporten (på engelska) Pdf, 723.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Ladda ner en svensk sammanfattning Pdf, 391.9 kB, öppnas i nytt fönster.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev