En ensam lastbil kör efter en väg invid myrmarker och genom fjällandskap

Studieområde:

Utvärdering av transportbidraget

Tillväxtanalys utvärdering, Does subsidizing transport help localized disadvantaged firms? visar att transportbidraget inte haft någon effekt för en stor del av de företag som fått bidraget. Därför behöver bidraget ses över för att riktas mot de företag som faktiskt har en besvärlig lokalisering i förhållande till sin marknad och där bidraget kan göra skillnad.

Transportstödet riktar sig till företag som har långa transportavstånd till sina marknader. Stödområdet består idag av Västernorrlands-, Jämtlands-, Västerbottens-och Norrbottens län. Alla företag inom stödområdet kan söka och få stödet, om vissa villkor uppfylls. Det handlar bland annat om att transportsträckan ska vara minst 401 kilometer och att transporten sker på väg, järnväg eller till sjöss. Storleken på stödet varierar beroende på i vilken kommun företaget ligger.

Tillväxtanalys har i sin utvärdering kunnat se att transportstödet inte har någon större effekt på de företag som får stödet.

– Det är egentligen inte särskilt förvånande. De bidrag som företagen får är i genomsnitt små och utgör bara små delar av företagens omsättning, förklarar Chizheng Miao, analytiker, Tillväxtanalys

Kort om resultatet

Baserat på analyser av två reformer och en ’dose-respons’ analys finner studien inte några effekter av transportbidraget på företags omsättning, förädlingsvärde och vinst i genomsnitt:

  • Höjda bidragsandelar i samband med reformen 2007 har inte lett till några signifikanta effekter för företag verksamma inom trävarubranschen.
  • Förlusten av möjligheten att få transportbidrag i samband med reformen 2000 har inte haft någon negativ påverkan på berörda företag.
  • En ’dose-respons’ analys visar att mer stöd, generellt inte ger större effekter.

Läs mer i sammanfattningen

Läs mer om resultaten, hur stödet ser ut idag och vilken betydelse det har för företagen, i den svenska sammanfattningen här på sidan.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua