2019-10-15

Konkurser september 2019

I september 2019 försattes 609 företag i konkurs jämfört med 526 företag i september 2018, en ökning med 16 procent. Under perioden januari till september ökade konkurserna med 2 procent, 5 392 konkurser 2019 jämfört med 5 295 konkurser 2018. Antalet anställda i företagen uppgick i september till 1 728 personer, en ökning med 1 procent jämfört med september 2018.

Antal konkurser och antal anställda berörda av konkurs

konkurser augusti 2019 1

Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

konkurser augusti 2019 2

Ökning av konkurser inom Hotell och restaurang och Utbildning, hälso- och sjukvård

Antalet konkurser inom Hotell och restaurang ökade med 60 procent och med 56 procent inom Utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga tjänster.

Sett över perioden januari till september ökade konkurserna med 17 procent inom Utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga tjänster.

Konkurserna ökade bland företag utan anställda

Konkurserna ökade med 24 procent bland företag utan anställda och med 7 procent bland företag med 1 till 4 anställda. Fyra företag med fler än 50 anställda försattes i konkurs.



Konkurser efter antal anställda, augusti 2019. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år

konkurser 2019 augusti 3

Ökningar i Skåne och Västra Götalands län

I september ökade antalet företagskonkurser med 45 procent i Skåne län och med 39 procent i Västra Götalands, medan antalet konkurser var oförändrat i Stockholms län.

Under januari till september ökade antalet konkurser med 9 procent i Stockholms län och minskade med 3 procent i Västra Götalands län. I Skåne län vara antalet konkurser oförändrat under perioden.

Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev