2020-12-15

Konkurser november 2020

I november 2020 inleddes konkurser bland 642 företag jämfört med 656 företag november 2019, en minskning med 2 procent. Antalet anställda i företagen var 1 333 personer i jämförelse med 1 750 personer november 2019, en minskning med 24 procent.

Under perioden januari till och med november 2020 minskade konkurserna med 3 procent medan antalet anställda i företagen ökade med 10 procent jämfört med motsvarande period 2019.

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figur 1 visar antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figur 2 Antal företagskonkurser, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Figur 2 visar antal företagskonkurser, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Byggindustri och företagsadminstration

I november 2020 minskade konkurserna med 6 procent i byggindustrin jämfört med november 2019.

Inom finans-, fastighets- och företagstjänster minskade konkurserna med 7 procent.

Under januari till och med november 2020 minskade konkurserna med 10 procent inom byggindustrin medan antalet konkurser ökade med 4 procent i finans-, fastighets- och företagstjänster.

Knappt 40 procent av samtliga företagskonkurser inträffade inom dessa branscher januari till november 2020.

Inom byggindustrin berördes 4 708 anställda av konkurser under januari till november jämfört med 5 307 anställda 2019, en minskning med 11 procent.

Antalet anställda drabbade av konkurser inom finans-, fastighets- och företagstjänster uppgick till 4 020 anställda jämfört med 3 282 anställda, en ökning med 22 procent.

Handel

Inom detaljhandeln minskade antalet inledda företagskonkurser med 9 procent januari till och med november.

Antalet anställda berörda av konkurser i företagen ökade dock med 50 procent, 3 980 anställda jämfört med 2 658 anställda 2019.

I partihandeln ökade företagskonkurserna med 11 procent, 458 företag jämfört med 411 företag. Företagen hade 949 anställda, en ökning med 9 procent.

Hotell och restaurang

Den största procentuella ökningen i antal företagskonkurser fördelat efter branschgrupp under månaderna januari till och med november inträffade inom hotell- och logiverksamhet med 88 procent. Antalet konkurser uppgick till 60 företag jämfört med 32 företag 2019. Företagen hade 361 anställda i jämförelse med 118 anställda 2019.

Inom restaurang-, catering och barverksamhet inleddes konkurser i 610 företag jämfört med 530 företag januari till november 2019, en ökning med 15 procent. Antalet anställda ökade med 41 procent, 2 457 personer i jämförelse med 1 746 personer.

Konkurser efter antal anställda

I företag utan anställda uppgick antalet konkurser till 430 företag jämfört med 343 företag november 2019. Bland företag med 50 eller fler anställda inleddes konkurser i 3 företag jämfört med 5 företag november 2019.

Figur 3 Konkurser efter antal anställda, augusti 2020. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år anges inom parentes

Figur 3 visar konkurser efter antal anställda, november 2020. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år anges inom parentes.

Under januari till och med november minskade antalet företagskonkurser med 4 procent bland företag utan anställda och med 1 procent i företag med 1 till 4 anställda. Bland företag med 50 eller fler anställda uppgick antalet konkurser till 49 företag jämfört med 41 företag. Hälften av konkurserna inträffade i företag utan anställda och 33 procent hade 1 till 4 anställda.

Företagskonkurser efter län

I november minskade antalet företagskonkurser med 6 procent i Stockholms län.

I Västra Götalands län minskade konkurserna med 5 procent medan konkurserna ökade med 16 procent i Skåne län.

Under januari till och med november 2020 minskade antalet konkurser med 6 procent i Stockholms län, var oförändrade i Västra Götalands län och ökade med 6 procent i Skåne län. Antalet anställda berörda av konkurser ökade med 5 procent i Stockholms län, med 69 procent i Västra Götalands län och med 16 procent i Skåne län. I hela landet var ökningen 10 procent och i flera län minskade antalet anställda berörda av konkurser.

Offentliga ackord

De offentliga ackorden uppgick under november 2020 till 18 företag med 188 anställda. Under november 2019 uppgick antalet ackord till 24 med 943 anställda i företagen.

Under januari till och med november uppgick antalet ackord till 295 jämfört med 173 ackord 2019. Antalet anställda berörda av ackord var 9 838 personer jämfört med 4 984 personer 2019. Inom parti- och detaljhandeln berördes 3 726 anställda av ackord och inom hotell- och restaurang 1 579 anställda.

Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev