2012-06-13

Nystartade företag första kvartalet 2012

Under första kvartalet 2012 startades 20 117 nya företag.

Antalet nybildade företag minskade med 3,5 procent mellan de första kvartalen 2011 och 2012.
Fördelat efter branschgrupper var minskningarna störst inom Transport och magasinering med drygt 14 procent samt inom Programmering och informationstjänster med 10 procent. Inom Handel, service och motorfordon minskade antalet nyetableringar med 9 procent. Inom branschgruppen Kultur nöje och fritid ökade antalet nya företag med 11 procent.  

Ladda ner rapportPDF

TabellerExcel

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.