2015-04-01

Nystartade företag fjärde kvartalet 2014

Under fjärde kvartalet 2014 startades 18 378 nya företag jämfört med 16 332 företag fjärde kvartalet 2013, en ökning med 13 procent.

De uppgifter som här publiceras gäller skattningar av antalet nystartade företag. Uppgifterna gäller således inte nyregistrerade företag. Nystartade företag definieras, enligt Eurostat, som nyaktiverade företag frånräknat olika former av ombildningar, exempelvis ombildningar av enskild firma till aktiebolag. Bland nystartade företag ingår enskilda näringsidkare med icke namnskyddad firma. Metoden för att ta fram skattningarna av nystartade företag bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån (SCB).  

Fördelat efter branscher startades 14 procent av de nya företagen inom Handel, service och motorfordon, 9 procent inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet samt 11 procent i Bygg- och anläggningsverksamhet. I jämförelse med andra kvartalet 2014 minskade antalet nystartade företag med  10 procent inom Handel, service och motorfordon medan antalet nya företag ökade med 1 procent i Juridisk och ekonomisk konsult­verksamhet. Nystartade företag minskade med 3 procent inom Bygg- och anläggningsverksamhet.

Fördelat efter juridisk form var 39 procent av de nya företagen aktiebolag, 56 procent enskilda näringsidkare och 5 procent handels- eller kommanditbolag. Jämfört med andra kvartalet 2014 ökade antalet aktiebolag med 2 procent medan antalet nystartade handels- eller kommanditbolag och enskilda
näringsidkare minskade med 16 respektive 10 procent.

Antalet nystartade företag uppgick i Stockholms län till 5 263 vilket innebar att 32 procent av de nya företagen startades i Stockholms län. I Västra Götalands län startades 2 637 nya företag vilket utgjorde 16 procent av samtliga nya företag och i Skåne län startades 2 253 företag eller 14 procent av samtliga företag. Antalet nya företag minskade med 5 procent i Stockholms län och med 1 procent i Västra Götalands län. I Skåne län minskade antalet nystartade företag med 11 procent.

Bland enskilda näringsidkare uppgick antalet företag startade av kvinnor til 3 761 eller 41 procent av samtliga enskilda näringsidkare. Antalet enskilda firmor startade av kvinnor minskade med 11 procent jämfört med andra kvartalet 2014. Antalet enskilda firmor startade av män minskade med 9 procent. Uppgifter gällande företagsledarens kön saknas för aktiebolag samt för handels- och kommanditbolag.

Tabeller

Här hittar du aktuella tabeller Excel, 26.6 kB. över nystartade företag. Statistiken redovisas efter branschgrupp, juridisk form, kön och län.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal, se länk i menyn till vänster på sidan.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev