Studieområde:

En deskriptiv analys av ROT-avdraget

Studien ingår som en delstudie till ramprojektet ”Skapar branschspecifika skattelättnader tillväxt?”

Den aktuella studien är en deskriptiv analys av näringslivs­förändringar som skett i samband med införandet av skatte­subventionen ROT 2008.

Analysen sträcker sig från 2010 och fram till 2015 med fokus på utvecklingen hos de företag som använt sig av skattesubventionen. Både skapandet av nya företag och tillväxt i befintliga företag kommer att studeras.

Studien kommer också att kartlägga såväl tidigare som fortsatt sysselsättningsstatus för de personer som anställts i de företag som berörs av ROT.

En deskriptiv analys av ROT-avdraget

Serienummer: Delprojekt

Diarienummer: 2018/117

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev