Studieområde: Innovationsförmåga

Innovation i den gröna omställningen

Utan innovation skulle den gröna omställningen som samhället står inför bli mycket kostsam. Därför inriktas innovationspolitiken i allt större omfattning mot att bidra till en mer miljömässigt hållbar utveckling och miljöpolitiken blir
alltmer innovationsinriktad. I det här ramprojekt ställer vi oss frågan ”vad kan, och bör, göras för att främja (grön) innovation?”.

Leverans: Q4 2025

Inom projektet planerar vi att publicera:

 • En empirisk analys av grön innovation i Sverige baserad på Community
  Innovation Survey (CIS) 2018–2020.
 • En kartläggning och analys av finansiella flöden som kan anses vara
  ”gröna”, dvs. som underlättar näringslivets klimatomställning samt hur
  olika statliga satsningar påverkar dessa flöden.
 • En empirisk analys av grön upphandling som ett styrmedel för att främja
  grön innovation. I studien kartlägger vi företag som deltar i grön upphandling och analyserar grön upphandlings effekter på företagsnivå.

Horisontellt perspektiv

Miljö

Innovation i den gröna omställningen

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev