Industri i starkt ljus

Studieområde: Grön omställning

Klimatpolitik via ekonomiska styrmedel – hur
påverkar den industrins konkurrenskraft?

I december 2019 presenterade EU sin färdplan för en hållbar ekonomi, den
europeiska gröna given. I paketet ”Fit for 55” som lanserades i juli 2021
konkretiseras färdplanen inom klimatområdet. Förslagen indikerar att det europeiska koldioxidpriset kommer att påverkas och därmed även den svenska industrins förutsättningar att bedriva en konkurrenskraftig verksamhet. Med det här projektet vill vi bidra till en ökad kunskap om hur de klimatpolitiska styrmedlen påverkar företagens konkurrenskraft

Slutrapport Q2 2024

I ljuset av ett allt starkare fokus på prismekanismer för att minska
koldioxidutsläpp är det angeläget att förstå hur koldioxidprissättningen påverkar
företagens faktiska beslut, inte minst i relation till de svenska klimatpolitiska
instrumenten. EU ger allt färre företag nedsättningar från koldioxidskatten och
inkluderar allt fler företag i det europeiska handelssystemet. Den långa tidsserien och de unika data som finns över svenska företags utsläpp och inbetalningar av koldioxidskatt har gett upphov till en aktuell forskningslitteratur19 och pågående forskningsprojekt.

Inom projektet planerar vi att publicera:

 • En omvärldsanalys där vi undersöker hur olika länder använder ekonomiska
  styrmedel i syfte att skapa ett pris på koldioxid och hur strategin har
  förändrats över tid.
 • En översikt av den empiriska litteraturen om hur koldioxidbeskattning och
  handel med utsläppsrätter påverkar företagens tillväxtmöjligheter och
  konkurrenskraft. Vi identifierar eventuella kunskapsluckor som kan bli
  föremål för vidare studier inom ramprojektet
 • En mikrodataanalys över hur koldioxidpriset påverkar miljöpatenteringen i
  svenska företag.

Horisontellt perspektiv

Regionala perspektivet

Klimatpolitik via ekonomiska styrmedel – hur påverkar den industrins konkurrenskraft?

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua