Industri i starkt ljus

Studieområde: Svensk infrastruktur för innovationsförmåga och näringslivsdynamik

Lokalt näringslivsarbete i tider av stora företagsinvesteringar

De omfattande företagsinvesteringar som just nu sker i norra Sverige illustrerar kommunernas viktiga roll för att skapa förutsättningar för näringslivets utveckling. I fallet norra Sverige krävs omfattande offentliga investeringar för att de aviserade företagsinvesteringarna ska kunna realiseras. En stor del av ansvaret för dessa investeringar hamnar på den kommunala nivån.

Slutrapport Q4 2025

För att öka kunskaperna om lokalt näringslivsarbete genomför vi i ramprojektet tre delprojekt:

  1. En analys av kommunernas näringslivsarbete – en kartläggning som ger oss en grund för att förstå omfattningen på insatta resurser, organisering och vilka insatser kommunerna arbetar i ett ”normalläge”.
  2. En analys av kommunalt näringslivsarbete där vi studerar hur kommuner kan ställa om och arbeta i ett extraordinärt läge i samband med stora företagsinvesteringar.
  3. Effekter av stora företagsinvesteringar för lokala arbetsmarknadsregioner.

Horisontellt perspektiv

Geografi

Lokalt näringslivsarbete i tider av stora företagsinvesteringar

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev