Industri i starkt ljus

Studieområde: Strukturomvandling

Arbetskrafts- och kompetensförsörjning i nyindustrialiseringens tid

Det pågår en storskalig grön strukturomvandling i norra Sverige med aviserade företagsinvesteringar på över 1 100 miljarder kronor. Det förekommer olika bedömningar av hur många arbetstillfällen som kan komma att skapas i de två nordligaste länen knutet till den gröna omställningen. Vi bedömer att det finns ett intressant systemlärande att ta tillvara.

Slutrapport första halvåret 2026

Inom projektet planerar vi publicera fyra delstudier:

  • En analys av efterfrågan och utbud av arbetskraft och kompetens på 10–15 års sikt i olika sektorer i Norr- och Västerbotten
  • En analys av vad som kännetecknar de individer som har flyttat in till Skellefteå efter Northvolts etablering
  • En analys av de regionala högskolornas roll för kompetensförsörjningen i Norr- och Västerbotten kopplat till de stora företagsinvesteringarna
  • En analys av hur regioner i andra länder arbetat med liknande stora företagsinvesteringar för att underlätta kompetensförsörjningen

Horisontellt perspektiv

Geografi

Arbetskrafts- och kompetensförsörjning i nyindustrialiseringens tid

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev