Industri i starkt ljus

Studieområde: Sveriges strukturomvandling

Exportfrämjande, tillväxt och jämställdhet

En viktig del av Sveriges handelsstrategi rör export och exportfrämjande. Tillväxtanalys har tidigare effektutvärderat hur olika typer av exportfrämjande har påverkat exporten och tillväxten i de berörda företagen. Eftersom internationell handel och handelspolicy kan ha olika påverkan på kvinnor och män, samt inrikes- och utrikesfödda, avser vi att undersöka exportfrämjande i relation till dessa grupper, och om det finns ett behov av insatser speciellt riktat mot kvinnor och/eller utrikesfödda.

Slutrapport Q4 2025

Följande delfrågeställningar planeras ingå i studien:

  • Vilken effekt har exportfrämjandet på export, omsättning, överlevnad och andra tillväxt- och handelsindikatorer på företagsnivå?
  • Har exportfrämjande olika effekter för kvinnor och män (inrikes- och utrikesfödda) inom de företag som tar del av insatserna?
  • Finns det några exportfrämjande insatser specifikt riktade mot kvinnors (utrikesföddas) företagande? Går det att (effekt)utvärdera dessa?
  • I vilken utsträckning tar företag som ägs/drivs av kvinnor (utlandsfödda) del av exportfrämjandet? Ser vi skillnader i internationaliseringsmönster mellan olika grupper, exempelvis vilka insatser de väljer att ta del av och exportstrategi?
  • Hur kan exportfrämjandet utvecklas för att specifikt stötta kvinnors (utlandsföddas) företagande och internationalisering?

Horisontellt perspektiv

Jämställdhet

Exportfrämjande, tillväxt och jämställdhet

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev