Industri i starkt ljus

Studieområde: Innovationsförmåga

Innovationsstöds kostnadseffektivitet

Under 2019 finansierades 2,5 miljarder av de svenska företagens FoU-verksamhet av statliga myndigheter (SCB). Var det värt det? Vilket är det mest kostnadseffektiva sättet för staten att stimulera till innovation? Riksrevisionen (2020:30) betonar att det är viktigt att effekten av svensk näringspolitik utvärderas för att säkerställa att statens resurser används på ett effektivt sätt. Det primära syftet med projektet är att skapa en förståelse för samhällets nyttor och kostnader för olika typer av FoU-stöd.

Slutrapport Q4 2025

Inom projektet planerar vi att publicera:

  • En litteraturstudie som sammanfattar litteraturen kring nyttokostnadsanalyser (eng. cost-benefit analysis (CBA)) för att utvärdera FoU-stöd.
  • En nyttokostnadskalkyl av ett FoU-stöd. Denna delstudie är mer empiriskt inriktad och avser att göra en nyttokostnadsanalys av ett specifikt FoU-stöd.
  • En analys av hur robusta resultaten från nyttokostnadskalkyl är.
  • En analys av hur indirekta effekter kan identifieras.

Innovationsstöds kostnadseffektivitet

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev