Industri i starkt ljus

Studieområde:

Tjänstehandeln – en betydelsefull del av den svenska utrikeshandeln

Utrikeshandeln med varor är visserligen mer omfattande än tjänstehandeln, men på senare år är tjänstehandeln den del av utrikeshandeln som vuxit snabbast. I Sverige är dessutom tjänsteexportens andel av BNP hög jämfört med flertalet andra OECD-länder. Det här projektet avser att teckna en bild av hur tjänstehandeln i Sverige har utvecklats på senare tid.

Slutrapport Q3 2025

Ett mera specifikt syfte med projektet är att analysera relationerna mellan export av varor och tjänster på företagsnivå inom tillverkningsindustrin. Ekonometriskt avser vi att studera vilken inverkan tjänsteexport, som transaktioner över gränser och/eller som kommersiell närvaro i andra länder, har på varuexporten och hur omsättning, sysselsättning och produktivitet i varuexporterande företag påverkas när de också börjar exportera tjänster.

Horisontellt perspektiv

Geografi

Tjänstehandeln – en betydelsefull del av den svenska utrikeshandeln

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev