Industri i starkt ljus

Studieområde: Sveriges strukturomvandling

Vilka mekanismer påverkar kvinnors företagande?

Den ekonomiska tillväxten i samhället gagnas av att alla människors förmågor kan omsättas på ett obehindrat sätt, oavsett kön och bakgrund. Andelen kvinnor som startar och driver företag är idag knappt 30 procent. Det indikerar att det föreligger en outnyttjad potential och att företagsklimatet kan ha brister som medför att färre kvinnor än män startar företag.

Slutrapport Q3 2025

Projektet syftar till att fördjupa och bredda kunskapen genom att studera omvärldsfaktorer och ramvillkor, dvs yttre mekanismer, som antas kunna påverka kvinnors företagande. Till exempel kan det handla om lagar och regleringar, skatter, eller hur olika delar av välfärdssystemet är utformade, speciellt också när det gäller ersättningsnivåer för småbarnsfamiljer. Här krävs det en samlad genomgång av kunskapsläget, t.ex. genom att kartlägga tidigare och pågående utredningar på området.

Flera spår kommer undersökas inom ramen för projektet, och projektet kommer inkludera en kvantitativ kartläggning samt kvalitativa fördjupningar.

Horisontellt perspektiv

Jämställdhet

Vilka mekanismer påverkar kvinnors företagande?

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev