Studieområden

De områden vi studerar är viktiga för att Sverige ska nå näringspolitikens mål. De handlar om hur politiken kan främja Sveriges förmåga till innovation och strukturomvandling. Vi analyserar också näringslivets miljöarbete och hur arbetet med att nå riksdagens miljökvalitetsmål påverkar näringslivets utveckling. Det finns ett behov av kunskap om vad som påverkar dessa områden och hur de samverkar.


Strukturomvandling

Strukturomvandling

Sveriges innovationsförmåga

Innovationsförmåga

Infrastruktur och näringslivsdynamik

Infrastruktur och kompetensförsörjning

Internationalisering

Internationalisering

Näringslivets gröna omställning

Grön omställning

Kapitalförsörjning

Kapitalförsörjning

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev