Studieområden

De områden vi studerar är viktiga för att Sverige ska nå näringspolitikens mål. De handlar om hur politiken kan främja Sveriges förmåga till innovation och strukturomvandling. Vi analyserar också näringslivets miljöarbete och hur arbetet med att nå riksdagens miljökvalitetsmål påverkar näringslivets utveckling. Det finns ett behov av kunskap om vad som påverkar dessa områden och hur de samverkar.


Sveriges innovationsförmåga

Sveriges innovationsförmåga

Näringslivets gröna omställning

Näringslivets gröna omställning

Internationalisering

Sveriges internationalisering

Strukturomvandling

Sveriges strukturomvandling

Infrastruktur och näringslivsdynamik

Ramvillkor, infrastruktur och kompetensförsörjning

Kapitalförsörjning

Näringslivets kapitalförsörjning

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev