Herobild

Bör Sverige anamma Tysklands näringspolitiska strategi för att stärka konkurrenskraften i elintensiv industri?

Hur konkurrenskraften i elintensiv industri ska kunna bevaras är en nyckelfråga för vårt näringsliv och för hela samhällsekonomin. Tillväxtanalys har undersökt frågan i en ny studie, där vi granskat förutsättningarna för elintensiv industri i Sverige och Tyskland.

Presentation av rapporten

Fredag den 15 september bjöd Tillväxtanalys in till en digital presentation av rapporten Näringspolitik, konkurrenskraft och elpriser: Elintensiv industri i Sverige och Tyskland. Rapporten jämför Sveriges och Tysklands olika strategier för att främja konkurrenskraften inom elintensiv industri och ger några konkreta näringspolitiska förslag.

Om rapporten

Både Tyskland och Sverige har framgångsrikt främjat elintensiva industrier genom olika näringspolitiska strategier. Tyskland, som är Sveriges viktigaste handelspartner med en liknande industristruktur, har bevarat sin konkurrenskraft trots höga elpriser, tack vare specialregler och undantag. Sverige har å sin sida gynnat sin elintensiva industri genom generella skatteundantag, elcertifikat och subventioner. Borde vi kopiera åtminstone delar av de idéer som trots allt tycks ha fungerat i Tyskland?

Läs mer och ladda ner rapporten på sidan: Näringspolitik, konkurrenskraft och elpriser: Elintensiv industri i Sverige och Tyskland

Rapporten är skriven av professor Bengt Kriström, Sveriges Lantbruksuniversitet, professor em. Runar Brännlund, Umeå universitet och professor Christopher Böhringer, Oldenburg universitet i Tyskland, på uppdrag av Tillväxtanalys. Detta under medverkan av William Blombäck, Mastersstudent vid Umeå Universitet.

Rapporten är en del av ramprojektet ELIN - Ekonomiska effekter av elintensiv industri

Frågor om presentationen?

Kontakta Simon Falck

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev