Studieområde:

Innovationspolitik för hållbar utveckling i Nordamerikas regioner

Rapporten fokuserar på innovationspolitik för hållbar utveckling och presenterar ett antal exempel på hur nordamerikanska regioner försöker stärka sina institutioner, skapa kapacitet för att hantera omställning­en mot ett hållbarare samhälle samt reformera lagar och regler för att underlätta förnyelsearbetet i företag och organisationer.

Nedan sammanfattas några huvudsakliga observationer som har valts ut för att belysa och konkretisera hur olika brister i innovations­systemet hanteras i olika regioner. Rubrikerna är inte avsedda att vara uttömmande med avseende på allt som pågår i dessa regioner utan syftar till att tydliggöra inom vilka områden det finns intressant slutsatser att dra för svenskt vidkommande.

Finansiering för den gröna ekonomin

Brist på kapital pekas ofta ut som en central utmaning  i arbetet med att främja en grön strukturomvandling. I USA har en lång rad innovativa finansieringsmodeller vuxit fram som svar på detta. Property Assessed Clean Energy (PACE) är ett exempel där regelverket kring fastighetsbeskattning ändrats så att investeringar i förnybar energi kan finansieras genom en förhöjd fastighetsskatt, vilket minskar trösklarna för många privata husägare.

En källa till finansiering av nya hållbar teknik i USA är innovations­upphandling. Försvaret är den enskilt största kunden i USA för 2:a generationens biobränsle. U.S. Departments of Agriculture, Energy och Navy ska investera upp till $510 millioner under en treårsperiod för att driva på utvecklingen av ”drop-in biofuels” för civilt och militärt bruk.

Kompetens för hållbar utveckling

Ett exempel på en utbildningsinsats för ökad hållbarhet är BC Hydro i British Columbia. BC Hydro är ett delstatligt elbolag som står för majoriteten av all kraftproduktion i British Columbia. [1] I sitt energieffektiviseringsprogram  BC Power Smart,  finns alternativet Sustainable Energy Management Planning för stora industriella elkonsumenter, det innebär att de kan få upp till 75 procent av lönen för att anställa en energiexpert från BC Hydro som i upp till två år arbetar, sekonderad till företaget, med att hjälpa dem utforma en energiplan och med att genomföra intern utbildning för de anställda.

Ny kunskap för hållbar utveckling

Stora satsningar på nya innovativa forskarmiljöer inom hållbar utveckling sker i flera av de studerade regionerna. University of British Columbia, UBC, ett av Kanadas största universitet har  under de senaste årtiondena etablerat sig som ett av världens tjugo bästa offentligt finansierade universiteten. Som ett steg i arbetet med att nå sina egna ambitiösa klimatmål har universitetet skapat ett nytt center för hållbarhetsstudier,  Center for Interactive Research on Sustainability (CIRS) på UBCs campus utanför Vancouver. CIRS är både en forskningsinstitution och ett levande laboratorium för hållbarhetsexperiment.

Kunskapsflöden och nätverk för hållbara innovationer

Även New York investerar kraftfullt i kunskap för en ny mer hållbar ekonomi. Med sin storsatsning på CornellNYC Tech, det nya universitetscampuset för tillämpad forskning på Roosevelt Island, hoppas man garantera tillgången på forskare med spetskompetens för innovation. För att säkerställa att kunskapen som tas fram på det nya universitetet kommer samhället och staden till del har  det  inletts ett nära samarbete med flera av de främsta företagen från Silicon Valley som Google och Facebook och planer på att hämta spetskompetens från företagen till universitet  ska genomföras. Kopplat till det nya campuset finns dessutom en inkubator med omfattande riskkapital för att stödja nya företag, ett krav är dock att företagen stannar i New York de första åren.

[1] BC Hydro är ett så kallat Crown Corporation, ett offentligt företag drivet utan vinstintresse för allmänhetens bästa.

Innovationspolitik för hållbar utveckling i Nordamerikas regioner

Serienummer: WP/PM 2012:13

Ladda ner rapporten Pdf, 1.1 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev